KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế Toán7 bài tập excel cơ bản có lời giải hay nhất

7 bài tập excel cơ bản có lời giải hay nhất

Bạn đang tìm kiếm bài tập excel cơ bản ? Bạn đang tìm kiếm lời giải thích rõ ràng giúp bạn nắm vững nhiều tính năng Excel nhanh chóng và dễ dàng hơn? Bạn có thể tìm các bài tập excel cơ bản đến nâng cao và có lời giải được thực hành nhiều hơn, hiểu được cách sử dụng các hàm excel một cách tốt nhất. Dưới đây bạn có thể tìm thấy tổng quan về tất cả các bài tập excel cơ bản thường gặp trong cuộc sống..

Xem thêm: mẫu giấy đề nghị tăng ca mới nhất năm 2024 cho các bạn tham khảo.

Bài tập excel cơ bản số 1

Nội dung: Thực hành các thao tác cơ bản trên Sheet: Thêm, đổi tên sheet, copy & paste, điền dữ liệu tự động, định dạng sheet, table. Sử dụng địa chỉ tương đối, tuyệt đối
 
7 bài tập excel cơ bản có lời giải hay nhất
 
1. Nhập bảng tính trên Sheet1, sau đó đổi tên Sheet thành GP.
2. Dùng Autofill để điền dữ liệu tự động cho số thứ tự (STT) và Tháng.
3. Dùng Format table để định dạng  bảng trên.
4. Định dạng cột tổng bán hàng, chi phí bán và lợi nhuận đơn vị tiền tệ là $, có dấu phân cách hàng nghìn
5. Nhập công thức cho ô lợi nhuận (E2) = Tổng bán hàng – Chi phí bán
6. Sao chép công thức sang các dòng còn lại.
7. Tạo thêm sheet khác kế sheet GP. Đặt tên là Comm. Nhập dữ liệu và định dạng ở Sheet Comm đúng mẫu sau (cột AI, dòng 110) :
Bài tập excel cơ bản số 1
8. Copy vùng dữ liệu từ B1 đến C9 của sheet GP vào ô A3 của Sheet Comm và chọn chế độ sao chép là Transpose. Khi đó, bảng tính Comm sẽ có dạng sau :
 
Bài tập excel cơ bản
9. Tính tiền hoa hồng 1 tại ô B9,B10 với tỉ lệ hoa hồng tương ứng ở B6, B7. Sau đó sao chép công thức ở B9,B10 sang các ô còn lại từ C9,C10  I9,I10
10. Tạo thêm sheet thứ 3 có tên là Sales. Sao chép dữ liệu Tháng ở Sheet GP sang sheet Sales đặt ở vị trí như hình dưới
11. Chọn ô B4 của Sheet Sales, tạo liên kết dữ liệu đến ô C2 của sheet GP. Sau đó sao chép công thức cho các ô còn lại trên cột B của sheet Sales.

12. Tính Tổng bán hàng cho tất cả các tháng tại ô B12. Tính tỉ lệ cho từng tháng = tổng bán hàng mỗi tháng/giá trị tại ô B12.

13. Trở lại Sheet GP, tạo liên kết dữ liệu để lấy dữ liệu từ cột C của sheet Sales sang cột F của sheet GP.
Biểu mẫu: Bạn muốn tăng lương chưa biết dùng cách biểu đạt nào..xem ngay mẫu đề xuất xin tăng lương

Bài tập excel cơ bản số 2

Nội dung chính: thực hành sử dụng các dạng địa chỉ và định dạng dữ liệu
Bài tập excel cơ bản số 2
 
1. Lập công thức để điền giá trị cho cột thành tiền. 
2. Lập công thức tính thuế cho tháng 1 tại F4, sau đó chép công thức sang tháng 2, 3
3. Tính tổng tiền cho các ô ở dòng tổng cộng
 

Bài tập excel cơ bản số 3

Nội dung chính: sử dụng các hàm IF, ROUND, MIN, MAX, AVG
Bài tập excel cơ bản số 3
 
1. Điểm trung bình (ĐIỂM TB) được tính theo công thức: =(Điểm LT + Điểm TH *2) / 3. Làm tròn 2 số lẻ.
2. Kết quả: nếu ĐIỂM TB>=5 thì đậu, ngược lại là rớt
3. Xếp loại như sau:
- Nếu 0 < Điểm TB < 5 thì Yếu.
- Nếu 5 <=  Điểm TB < 7 thì Trung bình
- Nếu 7 <=  Điểm TB < 8 thì Khá.
- Nếu 8 <=  Điểm TB < 9 thì Giỏi
- Nếu 9 <=  Điểm TB <= 10 thì XS
4. Tính Cao nhất, Trung bình, Thấp nhất

Bài tập excel cơ bản số 4

Nội dung: Sử dụng hàm IF và các hàm thao tác trên chuỗi, định dạng bảng tính. Sắp sếp dữ liệu.
Bảng tính 1
Bài tập excel cơ bản số 4
 
1. Mã  xuất nhập khẩu: 2 ký tự đầu của MÃ NV
2. Tên sản phẩm: nếu ký tự thứ 3 là G ghi là Gạo, là D ghi là đường, là T ghi là Than
3. Số hiệu: 3 ký tự cuối chuyển về số
4. Lọc ra những nhân viên có số hiệu là 3.
Bảng tính 2
Bài tập excel cơ bản có lời giải
 
1. Định dạng LƯƠNG CƠ BẢN có dấu phân cách hàng nghìn, đơn vị là VNĐ
2. Chức vụ: dựa vào 2 ký tự đầu của MÃ GV: nếu là HT ghi là hiệu trưởng, nếu là HP ghi là hiệu phó, còn lại ghi là Giáo viên
3. BẬC LƯƠNG là 2 ký tự cuối của MÃ GV
4. Thêm vào cột PHỤ CẤP sau cột LƯƠNG CƠ BẢN. Nếu chức vụ là hiệu trưởng thì phụ cấp 200000, nếu là hiệu phó phụ cấp 150000, còn giáo viên phụ cấp 100000.
5. Thêm vào cột THỰC LÃNH = LƯƠNG CƠ BẢN * HỆ SỐ + PHỤ CẤP.
6. Sắp xếp dữ liệu theo Bậc lương tăng dần, THỰC LÃNH giảm dần.
Bảng tính 3
1. Tiền thuê = số ngày*giá
- Số ngày = ngày đi- ngày đến
- Giá dựa vào ký tự trái của số phòng và bảng giá phòng. Dùng IF kết  hợp LEFT và địa chỉ tuyệt đối.
2. Tiền giảm: Nếu khách bắt đầu thuê phòng vào ngày 15 thì được giảm 30% tiền phòng của ngày đó.
3. Tổng trả = Tiền thuê – tiền giảm.
4. Tính tổng số tiền thu được.
5. Có bao nhiêu loại phòng trong khách sạn đã cho thuê
Tính tổng số tiền thu được.
Xem ngay: Bạn có nguyện vọng chưa biết cách trình bày....tốt nhất sử dụng mẫu đơn đề xuất nguyện vọng

Bài tập excel cơ bản số 5

Nội dung : Định dạng dữ liệu, sử dụng chức năng Sort, Filter, FreezePane, các hàm ngày tháng, MIN, MAX ,AVG ,SUM , COUNT…
 
Bài tập excel cơ bản số 5
 
Nhập liệu bảng tính trên, dữ liệu Họ tên tự thêm vào
2. Định dạng Lương là VNĐ, có dấu phân cách hàng nghìn.
3. Thêm vào cột Phòng Ban kế cột Lương, điền dữ liệu cho cột Phòng Ban  dựa vào 2 ký tự đầu MÃ NV và mô tả : nếu là NS ghi là Nhân sự, nếu là KT ghi là Kế toán, nếu là IT ghi là Kỹ thuật, còn lại ghi Kinh Doanh.
4. Thêm vào cột Tuổi kế cột Ngày sinh, điền dữ liệu cho cột Tuổi = Year(Today())-Year(Ngaysinh).
5. Thêm vào cột Số tiền chịu thuế. Tính Số tiền chịu thuế = LƯƠNG – ô dữ liệu mức tối thiểu.
6. Thêm vào cột Mức giảm trừ. Điền dữ liệu cho cột này như sau :những nhân viên không có con thì mức giảm trừ  bằng 0. Những nhân viên có số con từ 1 trở lên thì mức giảm trừ = số con * 4.000.000
7. Thêm vào cột Thuế phải nộp. Nếu số tiền chịu thuế > Mức giảm trừ thì mới tính thuế. Thuế phải nộp = (Số tiền chịu thuế - Mức giảm trừ)*10%.
8. Thêm vào dòng cuối bảng tính,  tính tổng cộng cho cột LƯƠNG, THUẾ, trung bình, lớn nhất, nhỏ nhất cho cột TUỔI, LƯƠNG.
9. Sắp xếp bảng tính theo Phòng ban tăng dần, lương giảm dần.
10. Lọc ra  những nhân viên có năm sinh 1975
11. Lọc ra những nhân viên có số con bằng 3
12. Lọc ra những nhân viên ở phòng nhân sự có mức lương lớn hơn 10 triệu.
13. Thống kê có bao nhiêu nhân viên nữ, nhân viên nam
14. Tính tổng lương theo mỗi phòng ban
15. Thống kê mỗi phòng ban có bao nhiêu nhân viên.
16. Thực hiện chức năng FreezePane cố định cột họ tên để xem dữ liệu các cột còn lại.

Bài tập excel cơ bản số 6

Nội dung: Sử dụng hàm IF và các hàm thao tác trên chuỗi, kết hợp với các hàm luận lý (AND, OR, MIN)
 
Bài tập excel cơ bản số 6
1. Thêm vào cột Khu vực dự thi kế cột ƯU TIÊN. Khu vực dự thi dựa vào 3 ký tự đầu của Số BD
2. Điền dữ liệu cho cột điểm ƯU TIÊN như sau: nếu thí sinh ở KV1 hoặc KV2 và không có điểm thi nào bằng 0 thì được cộng 0.5. Nếu thí sinh ở KV3 và không có điểm thi nào bằng 0 thì cộng 1. Các trường hợp khác không cộng điểm.
3. Tổng điểm = TOÁN + LÝ + HÓA + ƯU TIÊN
4. Thêm vào cột KHỐI THI sau cột KHU VỰC. Điền dữ liệu cho KHỐI THI dựa vào ký tự thứ 4 của SỐ BD. 
5. Điền dữ liệu cho cột KẾT QUẢ: biết điểm chuẩn khối A là 15, khối B là 13 và khối C là 12.

Bài tập excel cơ bản số 7

Nội dung: sử dụng các hàm thao tác trên chuỗi, IF, MID, MOD và các loại địa chỉ.
 
Bài tập excel cơ bản số 7
 
1. Loại xe: dựa vào 3 ký tự cuối của MÃ THUÊ với mô tả sau: nếu là MAX là máy xúc, nếu là NAH là xe nâng hàng, nếu là TNH là xe tải nhẹ, còn lại là xe tải nặng.
2. Khách hàng: là ký tự đầu của MÃ THUÊ nối với chuỗi loại xe. Ví dụ MÃ THUÊ là Minh-MAX thì KHÁCH HÀNG sẽ là M_Máy xúc.
3. Số ngày thuê được tính từ phần dư của tổng số ngày thuê chia cho 7. ( MOD(ngaytra-ngaythue,7))
4. Số tuần thuê được tính từ phần nguyên của tống số ngày thuê/7 (hàm INT)
5. ĐƠN GIÁ THUÊ được tính từ bảng kế bên(lưu ý sử dụng địa chỉ tuyệt đối để ghi nhận giá trị tính toán).
6. PHẢI TRẢ = ĐƠN GIÁ THUÊ * (NGÀY TRẢ - NGÀY THUÊ). Lưu ý nếu khách hàng có SỐ TUẦN THUÊ >3 thì giảm 10% ĐƠN GIÁ THUÊ.
 
Chúc bạn thành công !

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt