công ty kế toán minh việt

Tài liệu kế toán
Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Và Nội Thất Việt Phát

Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Và Nội Thất Việt Phát

Mã số thuế Công Ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Và Nội Thất Việt Phát Mã số thuế: 0108496859
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Fuzzy Tech

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Fuzzy Tech

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Fuzzy Tech Mã số thuế: 0108497404
Mã số thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Việt Dương

Mã số thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Việt Dương

Mã số thuế Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Việt Dương Mã số thuế: 0108496344
Mã số thuế Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Minh Đức

Mã số thuế Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Minh Đức

Mã số thuế Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Minh Đức Mã số thuế: 0108496129
Mã số thuế Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ứng Dụng Hải Đăng

Mã số thuế Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ứng Dụng Hải Đăng

Mã số thuế Công Ty TNHH Kỹ Thuật Ứng Dụng Hải Đăng Mã số thuế: 0108496545
Mã số thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Giải Trí Cactus

Mã số thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Giải Trí Cactus

Mã số thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Giải Trí Cactus Mã số thuế: 0108492607
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Solutions

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Solutions

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Solutions Mã số thuế: 0108497570
Mã số thuế Công Ty TNHH Cao Germany Beauty

Mã số thuế Công Ty TNHH Cao Germany Beauty

Mã số thuế Công Ty TNHH Cao Germany Beauty Mã số thuế: 0108494361
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Kim Quý Phúc Lộc Phát

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Kim Quý Phúc Lộc Phát

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Kim Quý Phúc Lộc Phát Mã số thuế: 0108493819
Mã số thuế Công Ty TNHH 86 Studio

Mã số thuế Công Ty TNHH 86 Studio

Mã số thuế Công Ty TNHH 86 Studio Mã số thuế: 0108497394
Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Tư Vấn Du Học Asia

Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Tư Vấn Du Học Asia

Mã số thuế Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Tư Vấn Du Học Asia Mã số thuế: 0108495005
Mã số thuế Công Ty TNHH Digigame

Mã số thuế Công Ty TNHH Digigame

Mã số thuế Công Ty TNHH Digigame Mã số thuế: 0108496986
Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế Minh Đăng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế Minh Đăng

Mã số thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Quốc Tế Minh Đăng Mã số thuế: 0108497877
Mã số thuế Công Ty CP Cổ Phần Cơ Khí Và Thương Mại Hải Phát

Mã số thuế Công Ty CP Cổ Phần Cơ Khí Và Thương Mại Hải Phát

Mã số thuế Công Ty CP Cổ Phần Cơ Khí Và Thương Mại Hải Phát Mã số thuế: 0108497267
Mã số thuế Công Ty TNHH Quán Tây Bắc

Mã số thuế Công Ty TNHH Quán Tây Bắc

Mã số thuế Công Ty TNHH Quán Tây Bắc Mã số thuế: 0108496979
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Du Học Và Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế Ariko

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Du Học Và Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế Ariko

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Du Học Và Cung Ứng Nhân Lực Quốc Tế Ariko Mã số thuế: 0108497524
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Seaskin World

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Seaskin World

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Seaskin World Mã số thuế: 0108497154
Mã số thuế Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hữu Thái

Mã số thuế Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hữu Thái

Mã số thuế Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Hữu Thái Mã số thuế: 0108497651
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 123

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 123

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch 123 Mã số thuế: 0108492195
Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Xây Dựng An Nam

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Xây Dựng An Nam

Mã số thuế Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Xây Dựng An Nam Mã số thuế: 0108492011
Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không - Điều chỉnh và nộp lại báo cáo tài chính như thế nào - Hồ sơ khai bổ sung khi nộp lại báo cáo tài chính
Nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính bao gồm những gì

Nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính bao gồm những gì

Nội dung cơ bản của báo cáo tài chính bao gồm những gì - Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một DN
Mẫu số B 03–DN Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2019

Mẫu số B 03–DN Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2019

Làm báo cáo tài chính cuối năm bạn cần sử dụng đến Mẫu số B 03–DN Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2019 để hoàn chỉnh báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tại sao bạn không download về ngay để làm và sử dụng
Mẫu số B 02–DN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

Mẫu số B 02–DN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

Tổng kết mỗi năm các kế toán phải tiến hành làm báo cáo tài chính, làm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm vừa qua xem doanh nghiệp mình đã bị lỗ hay đang lãi, các cổ đông có thể xem chi tiết tình hình tài chính doanh nghiệp từ đó có kế hoặch định hướng phát triển năm tiếp theo cho phù hợp.
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán thông tư 200/BTC

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán thông tư 200/BTC

Sau khi ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên sổ kế toán, số dư các tài khoản (sổ cái) được tập hợp trong kỳ kế toán lên bảng cân đối số phát sinh. Kế toán căn cứ số dư cuối kỳ cần lập báo cáo của từng tài tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh (bảng cân đối tài khoản) để lập bảng CÂN ĐỐI KẾ TOÁN theo hướng dẫn

0972.868.960