công ty kế toán minh việt

Tài liệu kế toán
Nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính bao gồm những gì

Nội dung cơ bản khi đọc báo cáo tài chính bao gồm những gì

Nội dung cơ bản của báo cáo tài chính bao gồm những gì - Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một DN
Mẫu số B 03–DN Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2019

Mẫu số B 03–DN Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2019

Làm báo cáo tài chính cuối năm bạn cần sử dụng đến Mẫu số B 03–DN Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2019 để hoàn chỉnh báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Tại sao bạn không download về ngay để làm và sử dụng
Mẫu số B 02–DN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

Mẫu số B 02–DN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm

Tổng kết mỗi năm các kế toán phải tiến hành làm báo cáo tài chính, làm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm vừa qua xem doanh nghiệp mình đã bị lỗ hay đang lãi, các cổ đông có thể xem chi tiết tình hình tài chính doanh nghiệp từ đó có kế hoặch định hướng phát triển năm tiếp theo cho phù hợp.
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán thông tư 200/BTC

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán thông tư 200/BTC

Sau khi ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên sổ kế toán, số dư các tài khoản (sổ cái) được tập hợp trong kỳ kế toán lên bảng cân đối số phát sinh. Kế toán căn cứ số dư cuối kỳ cần lập báo cáo của từng tài tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh (bảng cân đối tài khoản) để lập bảng CÂN ĐỐI KẾ TOÁN theo hướng dẫn
Xử lý hóa đơn khi thay đổi tên và địa chỉ công ty

Xử lý hóa đơn khi thay đổi tên và địa chỉ công ty

Xử lý hóa đơn khi thay đổi tên và địa chỉ công ty theo quy định tại Khoản 5, Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC và Điều 9 Thông tư 39/2014/TT-BTC
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất năm 2019

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất năm 2019

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất năm 2019 được quy định tại điều 14 cùa thông tư 219/2013/TT-BTC đã được bổ sung bởi Điểm b Khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC
Hóa đơn giá trị gia tăng là gì - Hóa đơn bán hàng là gì

Hóa đơn giá trị gia tăng là gì - Hóa đơn bán hàng là gì

Hóa đơn giá trị gia tăng là gì - Hóa đơn bán hàng là gì và hướng dẫn cách phân biệt hóa đơn GTGT và hóa đơn bán hàng
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2019

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2019

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào năm 2019 áp dụng tại Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
Mã số thuế công ty TNHH Đầu Tư Vân Cảnh

Mã số thuế công ty TNHH Đầu Tư Vân Cảnh

Mã số thuế công ty TNHH Đầu Tư Vân Cảnh. Địa chỉ: B8 Nguyễn Hữu Thọ, Khu dân cư Kim Sơn, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315434850
Mã số thuế công ty TNHH Phú Luân

Mã số thuế công ty TNHH Phú Luân

Mã số thuế công ty TNHH Phú Luân. Địa chỉ: số 7 Đường Nội Khu Hưng Gia 4, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315439834
Mã số thuế công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Quốc Tế Havon

Mã số thuế công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Quốc Tế Havon

Mã số thuế công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Quốc Tế Havon. Địa chỉ: Lầu 3, số nhà 3.35 Khu officetel, Cao ốc Sunrise City-North, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315440082
Mã số thuế công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Dầu Nam Phước

Mã số thuế công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Dầu Nam Phước

Mã số thuế công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Dầu Nam Phước. Địa chỉ: Số 103 đường số 49, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315436921
Mã số thuế công ty TNHH Stylize

Mã số thuế công ty TNHH Stylize

Mã số thuế công ty TNHH Stylize. Địa chỉ: 75 Đường số 1, Phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên. Mã số thuế: 0315443527
Mã số thuế công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Trung Á

Mã số thuế công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Trung Á

Mã số thuế công ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Trung Á. Địa chỉ: E26 Khu dân cư Nam Long, Khu phố 2, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty Cổ Phần Mã số thuế: 0315442403
Mã số thuế công Ty TNHH Mtv Nhân Tạo

Mã số thuế công Ty TNHH Mtv Nhân Tạo

Mã số thuế công Ty TNHH Mtv Nhân Tạo. Địa chỉ: 197 Đường Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315446140
Mã số thuế công ty TNHH Toro Interior

Mã số thuế công ty TNHH Toro Interior

Mã số thuế công ty TNHH Toro Interior. Địa chỉ: R3-22 đường Lý Long Tường, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315448243
Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Hoàng Phát

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Hoàng Phát

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại - Kỹ Thuật Thiết Bị Y Tế Hoàng Phát. Địa chỉ: 9 đường 81, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315448130
Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật An Hà Phát

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật An Hà Phát

Mã số thuế công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật An Hà Phát. Địa chỉ: M12 Đường D7, Khu phố 2, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên Mã số thuế: 0315447666
Mã số thuế công ty TNHH Nha Khoa Ami

Mã số thuế công ty TNHH Nha Khoa Ami

Mã số thuế công ty TNHH Nha Khoa Ami. Địa chỉ: 22 Đường số 85, Khu Phố 1, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315449293
Mã số thuế công ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Thanh Tòng

Mã số thuế công ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Thanh Tòng

Mã số thuế công ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Thanh Tòng. Địa chỉ: 1041/62/132A Đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315449423
Mã số thuế công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Phú Cường Thịnh

Mã số thuế công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Phú Cường Thịnh

Mã số thuế công ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Phú Cường Thịnh. Địa chỉ: Số 68M, Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên. Mã số thuế: 0315452377
Mã số thuế công ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Trịnh Lê

Mã số thuế công ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Trịnh Lê

Mã số thuế công ty TNHH Công Nghệ Và Truyền Thông Trịnh Lê. Địa chỉ: 26A Đường 37, Phường Bình Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên Mã số thuế: 0315454952
VLOOKUP trong Excel là gì?

VLOOKUP trong Excel là gì?

Đây là một hướng dẫn về hàm VLOOKUP, cách sử dụng nó và cách nó có thể được kết hợp vào mô hình tài chính trong Excel.
Excel cho người mới bắt đầu cực hay

Excel cho người mới bắt đầu cực hay

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ mà một người mới bắt đầu cần biết
Tìm kiếm và thay thế trong Excel

Tìm kiếm và thay thế trong Excel

Tìm và thay thế trong Excel cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm tất cả các ô và công thức trong bảng tính cho tất cả các trường hợp khớp với tiêu chí tìm kiếm của bạn.
0972.868.960