công ty kế toán minh việt

Mẫu biểu văn bản kế toán
Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân mới nhất 2019

Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân mới nhất 2019

Hiện nay rất nhiều các công ty cổ phần hay công ty TNHH hai hay 3 thành viên đều được đi nên từ các việc hợp đồng hợp tác kinh doanh cá nhân nhỏ trước sau đó phát triển và hình thành nên.
Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

Mẫu biên bản bàn giao tài sản, công cụ

ví dụ: bàn giao xe máy, bàn giao xe ô tô, bàn giao máy tính xách tay...trước khi nghỉ hay nhận bàn giao tài sản công cụ thì giữa bàn và công ty sẽ có dùng đến mẫu biên bản bàn giao tài sản công cụ làm biên bản ghi nhớ giữa 2 bên sau này bạn nghỉ việc bạn cần bàn giao lại đúng tài sản hay công cụ đó cho công ty.
Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất 2019

Mẫu Hợp đồng thuê nhà kinh doanh mới nhất 2019

Với mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh các bạn nên mạng tải cho chuẩn mẫu còn gửi nên cơ quan thuế để tính chi phí hàng tháng cho công ty của mình..đối với hộ kinh doanh cá thể bạn có thể theo mẫu hoặc viết tay thì tuỳ các bạn.
Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng mới nhất 2019

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng mới nhất 2019

đơn vị thi công đều phải làm nghiệm thu công trình, nghiệm thu hạng mục công trình đã thi công...đương nhiên sẽ dùng đến mẫu biên bản nghiệm thu công việc xây dựng để xác nhận công việc đã làm đến đâu, đã đạt hay chưa, còn thiếu xót phần nào yêu cầu xử lý nốt.
Mẫu Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

nghiệm thu toàn bộ công việc để kết thúc và thanh lý hợp đồng..hai bên A và B cần có mẫu biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng kinh tế theo mẫu làm căn cứ pháp lý đối chiếu giữa đôi bên dựa vào đó để thanh lý hợp đồng đã ký.
Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất 2019

Mẫu biên bản bàn giao công việc mới nhất 2019

Vậy bạn có thể download mẫu biên bản bàn giao công việc chuẩn ở đâu ?..DỊCH VỤ KẾ TOÁN MINH VIỆT sẽ cung cấp cho bạn link download nhanh, bản chuẩn được sử dụng tại công ty, doanh nghiệp trên cả nước.
Mẫu số 06 - LĐTL bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 2019

Mẫu số 06 - LĐTL bảng thanh toán tiền làm thêm giờ 2019

Ngay từ đầu kế toán đã phải dùng đến bảng chấm công làm thêm giờ khi thanh toán tiền lương, trả công cho nhân viên, người lao động các bạn cần sử dụng mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ mẫu số 06 - LĐTL của bộ tài chính ban hành theo thông tư 200 để hợp thức hoá hệ thống kế toán.
Mẫu số: 05 - LĐTL phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

Mẫu số: 05 - LĐTL phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành

quyết toán một sản phẩm hay một công việc nào đó đã hoàn thành để lấy tiền công, tiền lương của mình
Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04 - LĐTL 2019

Mẫu giấy đi đường Mẫu số 04 - LĐTL 2019

Nếu chưa có thể do bạn chưa làm hết sức mình chưa nhận được sự quan tâm, chú ý của giám đốc, quản lý của mình.
Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03 - LĐTL 2019

Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng Mẫu số 03 - LĐTL 2019

Trăm đồng tiền công không bằng một đồng tiền thưởng ..tuy nhỏ nhưng động lực rất lớn
Mẫu số: 02 - LĐTL bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên

Mẫu số: 02 - LĐTL bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên

Dưới đây là nguyên bản Mẫu số: 02 - LĐTL bảng thanh toán tiền lương cho nhân viên được bct ban hành kèm theo thông tư 200/BTC
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ số Mẫu số 01b - LĐTL

Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ số Mẫu số 01b - LĐTL

được đánh là công ty doanh nghiệp vũng mạnh, doanh nghiệp lớn việc nhân viên làm thêm giờ là chuyện hết sức bình thường.
Mẫu số: 01a - LĐTL bảng chấm công theo TT200/BTC

Mẫu số: 01a - LĐTL bảng chấm công theo TT200/BTC

nhưng đều quy kết lại tập hợp thành mẫu bảng chấm công số 01a-LĐTL theo thông tư 200 áp dụng đối doanh nghiệp lớn.
Mẫu số 01/BK-HQ bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu

Mẫu số 01/BK-HQ bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu

Mẫ 01/BK-HQ bảng kê chứng từ ghi số thuế phải thu ban hành kèm thông tư 112/2018/TT-BTC và hướng dẫn cách viết mẫu 01/BK-HQ
Mẫu số C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Khi nào doanh nghiệp phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước, đối với từng trường hợp có gì thay đổi không
Mẫu báo cáo kết quả thử việc nhân viên mới năm 2019

Mẫu báo cáo kết quả thử việc nhân viên mới năm 2019

KẾ TOÁN MINH VIỆT một năm tuyển khoảng 50 nhân sự mới với 100 thực tập sinh ngành kế toán được đào tạo bài bản làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp. Chúng tôi thấy mẫu báo cáo kết quả thử việc nhân viên mới rất hợp lý..đưa nên đây cho các doanh nghiệp, công ty, tham khảo...
Mẫu bảng nhận xét đánh giá nhân viên năm 2019

Mẫu bảng nhận xét đánh giá nhân viên năm 2019

Thường các doanh nghiệp một năm sẽ tổ chức từ 2 - 3 lần đánh giá, phân loại nhân viên theo từng tiêu chí khác nhau...nhân viên giỏi, khá, trung bình, yếu, kém..để có hình thức kiểm điểm, thưởng khen kịp thời cho từng vị trí..cuối năm nhận danh hiệu nhân viên tiêu biểu của năm. Để làm được điều đó bạn cần sử dụng mẫu bảng nhận xét đánh giá nhân viên năm 2019 dưới mẫu của chúng tôi.
Mẫu Báo cáo kết quả đi công tác mới nhất 2019

Mẫu Báo cáo kết quả đi công tác mới nhất 2019

.trong cuộc đi công tác trên các bạn thu về được kết quả làm việc của mình bạn phải báo cáo nên cấp trên, giám đốc, quản lý..tình hình công việc, tiến triển, quá trình xử lý..bạn cần dùng đến mẫu báo cáo kết quả đi công tác để liệt kê những việc đã được và chưa được.
Mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 - TT

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mẫu số 05 - TT

cá nhân có khoản nợ từ năm này sang năm kia mà chưa chịu hoàn trả..coi là nợ xấu của doanh nghiệp em.
Mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09 - TT

Mẫu bảng kê chi tiền mẫu số 09 - TT

ghi lại một cách đầy đủ, chi tiết, lưu trữ cẩn thẩn các phiếu thu, phiếu chi đó làm căn cứ điếu chiếu
Mẫu hoá đơn bán hàng bán lẻ mới nhất

Mẫu hoá đơn bán hàng bán lẻ mới nhất

Với các mẫu hoá đơn bán hàng, bán lẻ hiện nay rất sẵn trên thị trường các chủ cửa hàng kinh doanh hoàn toàn có thể mua được
Mẫu phiếu thu mẫu số 01 - TT theo thông tư 133

Mẫu phiếu thu mẫu số 01 - TT theo thông tư 133

Mà đã là doanh nghiệp thì doanh nghiệp nào phải có kế toán và kế toán nào cũng phải sử dụng đến các mẫu phiếu thu và mẫu phiếu chi
Mẫu giấy giới thiệu cơ quan cử đi công tác 2019

Mẫu giấy giới thiệu cơ quan cử đi công tác 2019

Bạn chuẩn bị được cử đi công tác tại chi nhánh, hay đối tác của doanh nghiệp..tất nhiên bạn cần mẫu giấy giới thiệu cơ quan cử đi công tác dưới đây của chúng tôi. Làm căn cứ xác minh với đối tác, cơ quan bạn sẽ đến công tác, làm việc một thời gian.
Mẫu D04h-TS biên bản làm việc về việc đóng bhxh, bhyt, bhtn 2019

Mẫu D04h-TS biên bản làm việc về việc đóng bhxh, bhyt, bhtn 2019

Dưới đây là link download mẫu D04h-TS biên bản làm việc về việc đóng bhxh, bhyt, bhtn 2019. Mẫu xem xét, xử lý chế độ về bảo hiểm cho người lao động như: biểm hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp, bhxh...giữa công ty và người lao động.
Mẫu D01-TS Mẫu bảng kê hồ sơ bảo hiểm xã hội 2019

Mẫu D01-TS Mẫu bảng kê hồ sơ bảo hiểm xã hội 2019

Dưới đây là mẫu bảng kê hồ sơ bảo hiểm xã hội mẫu số D01-TS được ban hành theo QĐ 595/QĐ-BHXH đầy đủ chi tiết có hướng dẫn cách viết thông tin trên đó. Bạn có thể hoàn toàn tham khảo, làm theo. Link download ở phía dưới.
0972.868.960