KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý năm 2019

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý trên phần mềm HTKK mới nhất năm 2019 hiện nay

Doanh nghiệp chọn phương pháp kê khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý:

- Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng:

Dành cho doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ.

- Doanh nghiệp khai thuế GTGT theo quý:

+ Doanh nghiệp mới thành lập.

+ Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo tháng và theo quý cụ thể như sau:

Để kê khai thuế GTGT bạn cần tải công cụ hỗ trợ kê khai thuế là phần mềm htkk, hiện nay phần mềm htkk 3.8.6 là phần mềm htkk mới nhất

Các bạn tải phần mềm này về tại: Tải phần mềm htkk

Các bước hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT như sau:

B1: Mở phần mềm HTKK 3.8.6 mới nhất ra

cách kê khai thuế giá trị gia tăng

Sau đó chọn mục

01/GTGT Tờ khai thuế GTGT được khấu trừ(TT156/2013, TT26/2015) nếu doanh nghiệp chọn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

04/GTGT tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Doanh nghiệp sử dụng phương pháp kê khai thuế GTGT nào thì chọn mục loại tờ khai đó

B2: Chọn kỳ kê khai thuế GTGT hiện nay mà doanh nghiệp áp dụng

Doanh nghiệp chọn một trong hai hình thức là kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý

Dưới đây là ví dụ cụ thể công ty kế toán minh việt kê khai thuế GTGT theo quý

Bạn đang kê khai thuế GTGT cho quý nào thì bạn chọn quý đó

Ở đây chọn "quý 3 năm 2018", chọn "Tờ khai quý", Chọn "Tờ Khai lần đầu"

Các bạn nhấn nút "Đồng ý"

Cách kê khai thuế GTGT theo quý

B3: Chọn phụ lục để kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK 

Ta có Mẫu tờ khai thuế GTGT - Mẫu 01/GTGT Mẫu số: 01/GTGT Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT
 
Trước đây ở các phần mềm HTKK trước đều có bảng kê mua vào bán ra nhưng hiện nay thì không có do vậy cách đơn giản giúp các bạn biết cách làm tờ khai thuế GTGT - Mẫu 01/GTGT các bạn nên dùng 2 công cụ chính
Excel: Thiết lập bảng tổng số liệu bảng kê mua vào bán ra hàng hóa để tổng hợp lại sau đó kê khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK
- Phần mềm kế toán: Hiện nay các phần mềm kế toán đều tích hợp phân hệ thuế, các bạn chỉ cần tích hợp số liệu sau đó đưa lên phần mềm HTKK là xong, còn nếu phần mềm kế toán công ty bạn đang dùng đã nâng cấp có mẫu tờ khai thuế GTGT 01/GTGT theo thông tư 26/2015/TT-BTC thì có thể sử dụng luôn được.
Chi tiết rõ bảng tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK theo quý như sau:
cách kê khai thuế GTGT theo quý trên phần mềm htkk
 
Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn các bạn hiểu rõ chi tiết về các chỉ tiêu trên phần mềm htkk để biết cách kê khai thuế GTGT nhanh nhất nhé:
- Chỉ tiêu [21]: "Không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ đánh dấu(x)" =>  Nếu trong kỳ kê khai không phát sinh các hoạt động mua bán hàng hóa dịch vụ thì người nộp thuế vẫn phải lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế. Trên tờ khai, người nộp thuế đánh dấu “X” vào ô chỉ tiêu [21] -  “Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ”.
Khi đánh dấu “X” vào chỉ tiêu [21], người nộp thuế không cần phải điền số 0 vào ô mã số của các chỉ tiêu phản ánh giá trị và thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ.
-  Chỉ tiêu [22] : "Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang" => số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu  [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.
chỉ tiêu này phần mềm sẽ tự cập nhập từ chỉ tiêu [43]: Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau từ tờ khai thuế GTGT kỳ trước (nếu có)
Ví dụ: Các bạn đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo quý - Cho quý 3 năm 2018
Thì kỳ trước của quý 3 năm 2018 là quý 2 năm 2018
Mà quý 2/2018: các bạn kê khai ra kết quả là chỉ tiêu 43 = 1.800.000 => quý 2/2018 các bạn không phải nộp thuế => số tiền 1.8 triệu này sẽ được chuyển sang chỉ tiêu 22 của kỳ sau - tức là chuyển sang chỉ tiêu 22 của quý 3 năm 2018
Chú ý:-  Nếu phần mềm (Lỗi) không tự động cập nhập thì các bạn tiến hành gõ tay số liệu.
Nếu bạn gõ trực tiếp số tiền vào chỉ tiêu 22 này mà không đúng bằng số tiền tại chỉ tiêu 43 của tờ khai thuế kỳ trước
thì phần mềm sẽ hiện thị ra thông báo "Giá trị của chỉ tiêu này khác với giá trị của chỉ tiêu kỳ trước chuyển sang. Đề nghị xem lại!"
Bạn sẽ phải kiểm tra lại số tiền tại chỉ tiêu 43 của tờ khai thuế kỳ trước là bao nhiều và điền đúng số tiền đó vào chỉ tiêu 22 của tờ khai thuế kỳ này.
 
Từ chỉ tiêu 23 đến chỉ tiêu 32a các bạn lấy số liệu theo 1 trong các cách mà Kế Toán Minh Việt đã gợi ý ở trên để đưa vào tờ khai
Trong đó:
- Chỉ tiêu [23]:"Giá trị và thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào" =>  Số liệu ghi vào mã số này là tổng số giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT. Số liệu này được lấy từ số liệu dòng “Tổng giá trị HHDV mua vào” 
- Chỉ tiêu [24]: Số liệu ghi vào mã số này được lấy từ số liệu ở dòng  “Tổng số thuế HHDV mua vào”
- Chỉ tiêu [25]: “Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này”: Đây là số tiền thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện được khấu theo quy định về Thuế GTGT. Chi tiết các bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
- Chỉ tiêu [26]: Là tổng doanh thu bán ra của các mặt hàng không chịu thuế phát sinh trong kỳ
- Chỉ tiêu [27] = Chỉ tiêu [29] + Chỉ tiêu [30] + Chỉ tiêu [32] (Phần mềm tự động tổng hợp)
- Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [31] + Chỉ tiêu [33] (Phần mềm tự động tổng hợp)
Các chỉ tiêu từ 26 đến 33 là tổng hợp số liệu của doanh thu và thuế GTGT đầu ra theo các mức thuế suất
- Chỉ tiêu [32a]: Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế  trên tờ khai; => Đây là nơi để tập hợp DOANH THU bán ra của các mặt hàng “KHÔNG PHẢI KÊ KHAI NỘP THUẾ”
Các sản phẩm này đang được quy định tại điều số 5 của TT 219/2013/TT-BTC (Được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 1 Thông tư 193/2015/TT-BTC.
Ví dụ như: bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.
)
- Các chỉ tiêu [34], [35], [36] :  Phần mềm sẽ tự nhảy số liệu cho các bạn.         
- Chỉ tiêu [37], [38]: Hai chỉ tiêu này chỉ sử sụng khi có kết quả của việc điều chỉnh kê khai bổ sung thuế GTGT của kỳ trước, liên quan đến chỉ tiêu [43] trên tờ “KHBS”.
+ Chỉ tiêu [37] “Điều chỉnh giảm”: Nhập điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).
+ Chỉ tiêu [38] “Điều chỉnh tăng”: Nhập số thuế điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước (nếu trong kỳ có kê khai bổ sung bản giải trình 01/ KHBS).
+ Chỉ tiêu [40] - Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ: số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [40] là số tiền thuế GTGT phải mang đi nộp trong kỳ. Hạn nộp tiền cũng chính là hạn nộp tờ khai.
 
+ Chỉ tiêu [43] - Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: khi có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [43] thì DN không phải nộp thuế trong kỳ. Số tiền này sẽ chuyển sang chỉ tiêu [22] của kỳ sau
 
Nếu có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [40] - Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ: Thì đây là số tiền mà các bạn phải mang đi nộp.
Nếu có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu [43]- Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau
 
Trên là cách kê khai thuế GTGT theo quý trên phần mềm HTKK. Sau khi kết xuất ra file xml ta nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng mời các bạn xem tiếp: Hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế qua mạng
 
Công ty bạn chuẩn bị đến kỳ kê khai thuế GTGT bạn chưa biết cách kê khai thuế GTGT, chưa biết làm các loại báo cáo thuế mời các bạn xem thêm tại: Dịch vụ kế toán thuế
 
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt