KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách lập tờ khai thuế môn bài mới nhất năm 2019

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài mới nhất năm 2019 hướng dẫn chi tiết theo nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài trực tiếp trên mẫu tờ khai lệ phí môn bài và trên phần mềm htkk

Cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2019 được quy định tại  nghị định 139/2016/NĐ-CP

Trước khi lập tờ khai thuế môn bài các bạn cần nắm vững quy định về mức đóng thuế môn bài năm 2019 như sau:

Tại điều 4 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP và thông tư 302/2016/TT-BTC quy định về mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
 

 Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận ĐKKD
(Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng

Tiểu mục nộp tiền

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2862

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm.

2864

 

Dưới đây là mẫu tờ khai thuế môn bài là kết quả của bài viết  hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2019 như sau:

Các bạn chỉ cần điền đầy đủ thông tin như dưới là đã biết cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2019 rồi nhé

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: năm……2018 … (ghi năm làm tờ khai nộp thuế)

 

[02] Lần đầu

X

[03] Bổ sung lần thứ

 

(Tích vào mã chỉ tiêu 02 - Nếu bạn kê khai lần đầu

Làm bổ sung tích vào chỉ tiêu 03)

[04] Người nộp lệ phí: ...Công Ty Kế Toán Minh Việt.... (ghi tên đầy đủ của công ty bạn theo GPĐKKD) 

[05] Mã số thuế: .........0108369272... (ghi MST của công ty bạn theo GPĐKKD) 
[06] Địa chỉ:.5 Dốc An Dương, Tổ 51A Cụm 8, Phường Yên Phụ(ghi Đ/C của công ty bạn theo GPĐKKD) 
[07] Quận/huyện:…Tây Hồ…………… [08] Tỉnh/Thành phố: .......Hà Nội...............
[09] Điện thoại:……0972868960……… [10] Fax: ……(bỏ qua) ………… [11] Email: .................
[12] Đại lý thuế (nếu có): ................(bỏ qua) ........................................................................
[13] Mã số thuế: ............... (bỏ qua)  ....................................................................................
[14] Địa chỉ: ................... (bỏ qua) ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ………(bỏ qua) ………………[16] Tỉnh/Thành phố: ..........(bỏ qua)  ....................
[17] Điện thoại: …… (bỏ qua) …………… [18] Fax: …(bỏ qua) ……… [19] Email: .........(bỏ qua)..............
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ……(bỏ qua) ………………… ngày .........(bỏ qua) .............................
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Stt

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu

Mức lệ phí môn bài

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Người nộp lệ phí môn bài
……Công Ty Kế Toán Minh Việt.………

(Ghi lại tên công bạn)

[22]

 

1.800.000.000

Căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
=> Ghi số Vốn điều lệ
(trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.)


2.000.000
Mức thu lệ phí môn bài được quy định tại điều 4 của nghị định 139/2016 cac bạn ghi số tiền thuế MB phải nộp vào đây 

2

Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)
…………………………………………
…………………………………………

[23]

 

 

3

Tổng số lệ phí môn bài phải nộp

[24]

 

2.000.000 
(Nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì ghi 1/2 năm mức đóng cả năm)

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.
 


NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

………, ngày……tháng……năm…2018…
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 

 
Ngoài ra hiện nay trên phần mềm htkk 3.8.6 đã có mẫu tờ khai thuế môn bài áp dụng theo nghị định 139

cách lập tờ khai thuế môn bài năm 2019

Chỉ tiêu [21]: Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có).

Các bạn sẽ tích vào chỉ tiêu này nếu trong đang làm tờ khai lệ phí môn bài cho cơ sở mới được thành lập như: địa điểm kinh doanh, chi nhánh... Còn nếu không các bạn bỏ qua.

Chỉ tiêu [22]:

+ Cột (2): Người nộp thuế môn bài. Hỗ trợ đưa tên người nộp thuế từ thông tin chung lên.

+ Cột (4): Vốn đăng kí, mức thu nhập bình quân hàng tháng: Nhập dạng số không âm, mặc định là 0. Các bạn nhập số vốn điều lệ đã được đăng ký trên giấy phép đăng ký kinh doanh vào đây.

+ Cột (5): Mức lệ phí môn bài. Tự động hiển thị theo bậc môn bài ở cột (4), cho sửa. Kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1 hoặc ½ mức hiển thị:

VD: Vốn điều lệ là 1.800.000.000 là 2tr thì giá trị sửa chỉ là 2tr hoặc 1tr

Nếu công ty các bạn thành lập vào 6 Tháng cuối năm (tức là được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh từ ngày 1/7 trở đi (xem tại GP ĐKKD)) thì các bạn tiến hàng sửa số tiền tại cột 5 - Mức lệ phí môn bài thành 1/2 mức tiền mà phần mềm hiện thị.

Ví dụ: Như ở trong ảnh tờ khai lệ phí môn bài 2018 mà Công ty Kế Toán Minh Việt đang thực hiện bên trên là dành cho công ty đang thành lập vào tháng 8/2018 - Tức là thành lập vào 6 tháng cuối năm

Sau khi gõ vốn điều lệ 1,8 tỷ vào cột 4 -> Thì tại cột 5 : phần mềm sẽ tự động hiện thị ra số tiền 2.000.000 theo mức lệ phí môn bài tại Nghị định 139. Nhưng vì thành lập 6 tháng cuối năm chỉ phải đóng 1/2 số tiền nên Kế toán Minh Việt đã sửa số tiền 2.000.000 mà phần mềm hiện thị thành 1.000.000 theo đúng mức lệ phí mà Kế Toán Minh Việt phải nộp

Chỉ tiêu [23]:

Cột (2): Người nộp thuế môn bài. Nhập dạng text, tối đa 250 ký tự.

Cột (4): Vốn đăng kí, mức thu nhập bình quân hàng tháng. Nhập dạng số không âm, mặc định là 0.

Cột (5): Bậc môn bài. Mặc định bậc 4, ko sửa.

Cột (6): Mức thuế môn bài. Mặc định là 1.000.000, cho sửa, kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1.000.000  hoặc 500.000

NẾU CHƯA HÌNH DUNG ĐƯỢC CÁCH LẬP TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI MỜI THAM KHẢO THÊM VIDEO

Nếu quý doanh nghiệp chưa biết cách lập tờ khai thuế môn bài mới tham khảo thêm dịch vụ kê khai thuế với giá chỉ từ 500,000 của công ty kế toán Minh Việt tham khảo chi tiết tại: Dịch vụ kế toán thuế

Hotline: 0972 868 960

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt