KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách sử dụng hàm VARPA trong excel

Cách sử dụng hàm VARPA trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel VARPA với cú pháp và các ví dụ.
Hàm Microsoft Excel VARPA trả về phương sai của một tập hợp dựa trên toàn bộ tập hợp các số, văn bản và các giá trị logic (ví dụ: TRUE hoặc FALSE).
 
Hàm VARPA là hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm VARPA có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Cú pháp cho hàm VARPA trong Microsoft Excel là:
 
VARPA( value1, [value2, ... value_n] )
Tham số hoặc đối số
giá trị1
Giá trị dân số đầu tiên có thể là số, văn bản hoặc giá trị logic. Giá trị TRUE được đánh giá là 1. Giá trị FALSE hoặc giá trị văn bản được đánh giá là 0.
value2, ... value_n
Không bắt buộc. Giá trị dân số bổ sung có thể là số, văn bản và giá trị logic. Có thể có tối đa 30 giá trị được nhập.
Trả lại
Hàm VARPA trả về một giá trị số.
Áp dụng đối với : Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem một số ví dụ về hàm VARPA của Excel và tìm hiểu cách sử dụng hàm VARPA như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ VARPA sau sẽ trả về:
 
=VARPA(C2, C3, C4, C5)
Result: 2.71335
 
=VARPA(D2, D3, D4)
Result: 81.69468889
 
=VARPA(34.5, 2, 8.9, -4, FALSE)
Result: 189.3336
 
Chúc bạn thành công !
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt