KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2019

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2019 áp dụng cho tất cả các trường hợp như có TNCN từ trên dưới 3 tháng hoặc cá nhân không cư trú

Xin chào các bạn Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn các bạn về cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2019 quy định như thế nào nhé

Văn bản pháp luật áp dụng để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019:

- Thông tư 111/2013/TT-BTC

- Thông tư 92/2015/TT-BTC

cách tính thuế thu nhập cá nhân

Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2019:

- Tính theo biểu lũy tiến từng phần: Dành cho lao động ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên.

- Khấu trừ 10%: Dành cho không ký hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

- Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân không cư trú (Thường là người nước ngoài) được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

A/ Hướng Dẫn cách tính thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công áp dụng theo thông tư 111/2013/TT-BTC

Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn cụ thể về cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân cụ thể như sau:

Thuế TNCN phải nộp          =          Thu nhập tính thuế   X         Thuế suất

Trong đó:

1. Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu thuế  –  Các khoản giảm trừ

a. Thu nhập chịu thuế    =   Tổng thu nhập   –   Các khoản được miễn thuế:

+ Tổng thu nhập: Là tổng các khoản thu nhập bao gồm: Tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công, bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp…

+ Các khoản được miễn thuế bao gồm:

– Tiền ăn giữa ca, ăn trưa không vựt quá: 680.000/ tháng (Nếu DN tự nấu ăn hoặc mua suất ăn, cấp phiếu ăn cho nhân viên thì được trừ hết).

– Tiền phụ cấp trang phục không quá 5.000.000/năm.

– Tiền phụ cấp xăng xe, điện thoại không vượt quá quy định của nhà nước. (Các bạn xây dựng khi ký hợp đồng lao động và không được vượt quá mức đó).

– Tiền phụ cấp thuê nhà không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà).

– Tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường.

VD: Làm ban ngày được 40.000 đ/h nhưng làm thêm giờ ban đêm được 60.000 đ/h. Thì thu nhập được miễn thuế là: 60.000 – 40.000 = 20.000đ/h.

b. Các khoản giảm trừ bao gồm:

+ Giảm trừ gia cảnh:

– Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

– Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. (Phải đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh).

+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc: Theo tỷ lệ năm 2017 như sau: BHXH (8%), BHYT(1,5%), BHTN (1%) và bảo hiểm nghề nghiệp trong một số lĩnh vực đặc biệt.

+ Các khoản đóng góp từ thiện , nhân đạo, khuyến học.

2. Thuế suất để tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019:

Bậc

Thu nhập tính thuế /tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 trđ

 

Ví dụ về cách tính thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2017, 2018 như sau:

Bà Việt làm việc tại Công ty kế toán Minh Việt. Tháng 3/2019 bà được nhận các khoản thu nhập như sau:

– Lương theo ngày công làm việc: 40.000.000 (Trong đó lương cơ bản là 6.000.000)

– Tiền thưởng: 500.000

– Phụ cấp ăn trưa: 500.000

– Phụ cấp điện thoại: 200.000

Ngoài ra: Bà Việt nuôi 2 con dưới 18 tuổi, đã đăng ký người phụ thuộc tại công ty và phải đóng các khoản bảo hiểm.

Cách tính thuế TNCN phải nộp trong tháng 3/2019 của Bà Việt như sau:

1. Tính thu nhập chịu thuế của bà Việt:

Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế:

– Tổng thu nhập = 40.000.000 + 500.000 + 500.000 + 200.000 = 41.200.000

– Các khoản được miễn = 500.000 (Phụ cấp ăn trưa) + 200.000 (Phụ cấp điện thoại) = 700.000

=> Tính thu nhập chịu thuế = 41.200.000 – 700.000 = 40.500.000

2. Tính các khoản giảm trừ của Bà Việt:

– Bản thân = 9.000.000

– 2 người phụ thuộc = 2 x 3.600.000 = 7.200.000

– Các khoản bảo hiểm: (Đóng BH theo mức lương cơ bản)

+ BHXH (8%) = 6.000.000 x 8% = 480.000

+ BHYT(1,5%) = 6.000.000 x 1,5% = 90.000

+ BHTN (1%) = 6.000.000 x 1% = 60.000

– Tổng các khoản bảo hiểm = 480.000 + 90.000 + 60.000 = 630.000

=> Tổng các khoản giảm trừ = 9.000.000 + 7.200.000 + 630.000 = 16.830.000

3. Thu nhập tính thuế của Bà Việt là:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

= 40.500.000 – 16.830.000 = 23.670.000

Như vậy: Thu nhập của Bà Việt là thuộc Bậc 4: “Trên 18 trđ đến 32 trđ”

Sau khi đã xác định thu nhập tính thuế của Bà Việt thì các bạn sẽ tính được số thuế thu nhập cá nhân mà Bà Việt phải nộp cụ thể như sau:

4. Tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp của Bà Việt:

Cách 1: Tính thuế thu nhập cá nhân theo cách phổ thông: Tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:

– Thu nhập tính thuế của Bà Việt là: 23.670.000 như vậy có 4 bậc như sau:

Bậc 1: Thu nhập tính thuế: (đến 5 triệu đồng) X thuế suất 5%: = 5.000.000 × 5% = 250.000.

Bậc 2: Thu nhập tính thuế: (trên 5 triệu đến 10 triệu) X thuế suất 10%: = (10.000.000 – 5.000.000) × 10% = 500.000

Bậc 3: Thu nhập tính thuế: (trên 10 triệu đến 18 triệu) x thuế suất 15%:

(18.000.000 – 10.000.000) × 15% = 1.200.000

Bậc 4: Thu nhập tính thuế: (trên 18 triệu đến 32 triệu) X thuế suất 20%:

(23.670.000 – 18.000.000) × 20% = 1.134.000

=> Số thuế TNCN Bà Việt phải nộp trong tháng 3/2014 là:

= 250.000 + 500.000 + 1.200.000 + 1.134.000 = 3.084.000

Cách 2: Tính thuế thu nhập cá nhân 2019 theo phương pháp rút gọn:

– Ta có: Thu nhập tính thuế của Bà Việt là  23.670.000: Các bạn nhìn vào (Bậc 4 và Cột: Cách 2) trên bảng Phụ lục 01/PL-TNCN bên trên các bạn sẽ thấy: Thuộc bậc 4 (Trên 18 trđ đến 32 trđ)

– Theo công thức ở (Cột: Cách 2) ta sẽ có:

Số thuế TNCN phải nộp = 20% TNTT – 1,65 trđ = (20% X Thu nhập tính thuế) – 1.650.000 = ( 20% x  23.670.000) – 1.650.000 = 3.084.000

B/ Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hay có ký nhưng dưới 3 tháng

Tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần chi trả thu nhập từ 2.000.000 trở lên như sau:

- Đối với cá nhân Cư trú: khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/lần (không phân biệt có mã số thuế hay không).

Ví dụ: Bạn Nguyễn Thị Minh ký hợp đồng lao động thử việc 2 tháng với công ty Kế Toán Minh Việt, Lương thử việc của Minh gồm có: Lương cơ bản là 5 triệu, phụ cấp tiền ăn trưa 500.000 vnđ

- Khi trả lương cho Nguyễn Thị Minh, Kế Toán Minh Việt sẽ phải khấu trừ tiền thuế TNCN tại nguồn 10% như sau:

Thuế TNCN = (5.000.000 + 500.000) * 10% = 550.000 vnđ

C/ Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú:

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế suất 20%.

Ví dụ như: Ông Đào Văn H là cá nhân không cư trú có mức lương cơ bản là 10tr, phụ cấp 1r

Thuế TNCN mà ông H phải nộp đối với cá nhân không cư trú = (10.000.000+ 1.000.000)x20% = 2.200.000 vnđ

Nhận làm dịch vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhanh nhất hiện nay giá rẻ nhất xem thêm tại: Dịch vụ quyết toán thuế

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt