công ty kế toán minh việt

File Excel tính trợ cấp thất nghiệp năm 2020 dành cho các bạn muốn tính công thức trợ cấp thất nghiệp

File Excel tính trợ cấp thất nghiệp năm 2020

TÍNH MỨC TiỀN TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HÀNG THÁNG
06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc Mức tiền lương tháng đóng BHTN
Tháng liền kề thứ nhất                                                        5.000.000,00
Tháng liền kề thứ hai                                                        5.500.000,00
Tháng liền kề thứ ba                                                        5.000.000,00
Tháng liền kề thứ tư                                                        5.800.000,00
Tháng liền kề thứ năm                                                        5.200.000,00
Tháng liền kề thứ sáu                                                        5.000.000,00
Bình quân tiền lương của 6 tháng liền kề
trước khi nghỉ việc
                                                       5.250.000,00

Tải File Excel tính trợ cấp thất nghiệp năm 2020:     Tại đây

3.236.156.32

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn