KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánHướng dẫn hạch toán hàng thiếu khi nhập kho theo TT 200

Hướng dẫn hạch toán hàng thiếu khi nhập kho, kế toán hạch toán đối với trường hợp mua hàng về kho nhưng thiếu so với trên hóa đơn

Hướng dẫn hạch toán hàng thiếu khi nhập kho so với hóa đơn.

Khi mua ngoài nhập kho phát hiện thiếu so với hóa đơn, đầu tiên kế toán làm thủ tục nhập kho theo giá trị thực tế. Số hàng thiếu sẽ phải lập biên bản chờ xử lý, đồng thời kế toán sử dụng tài khoản 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý. Để theo dõi giá trị hàng thiếu, kế toán ghi:

Nợ TK 1561: Trị giá thực tế của hàng mua nhập kho chưa có thuế GTGT

Nợ TK 1381: Trị giá hàng mua thiếu chưa rõ nguyên nhân chưa có thuế

Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng mua (theo hóa đơn)

Có các TK 111, 112, 331, …:Trị giá thanh toán hàng mua theo hóa đơn.

Hướng dẫn hạch toán hàng thiếu khi phát hiện được nguyên nhân.

hạch toán hàng thiếu khi nhập kho

Đối với trường hợp hàng hóa thiếu do hao hụt tự nhiên trong định mức.

Khi mua hàng về nhập kho bị thiếu so với hóa đơn do hao hụt tự nhiên trong định mức, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1562: Trị giá hàng thiếu do hao hụt tự nhiên trong định mức

Có TK 1381: Trị giá hàng thiếu do hao hụt tự nhiên trong định mức.

CÓ THỂ BẠN NÊN BIẾT

Đối với trường hợp hàng hóa thiếu do bên bán hàng gửi thiếu.

Khi phát hiện nguyên nhân hàng thiếu do bên bán gửi thiếu. Thì có thể xảy ra 2 trường hợp là: Bên bán còn hàng để giao bổ sung hàng thiếu; Bên bán không còn hàng để giao bổ sung. Vậy cách hạch toán và xử lý cho từng trường như sau:

Cách hạch toán khi bên bán còn hàng giao bổ sung hàng thiếu.

Khi mua hàng về nhập kho bị thiếu so với hóa đơn và xác định do bên bán gửi thiếu, khi bên bán đã giao bổ sung đủ số Hàng hóa thiếu, kế toán hạch toán:

Nợ TK 1561: Trị giá hàng thiếu bên bán đã giao bổ sung

Có TK 1381: Trị giá hàng thiếu bên bán đã giao bổ sung.

Cách hạch toán khi bên bán không còn hàng để giao bổ sung.

Nguyên nhân hàng thiếu được xác định do bên bán gửi thiếu nhưng bên bán không còn hàng để giao bổ sung. Bên bán tiến hành lập hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm cho hóa đơn GTGT có số hàng thiếu đã lập giao cho người mua. Kế toán căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh giảm, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 331… : Số tiền được hoàn trả hoặc ghi giảm công nợ tương ứng với số hàng thiếu

Có TK 1381: Trị giá hàng thiếu chưa có thuế GTGT

Có TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng mua thiếu.

Đối với trường hợp hàng hóa thiếu do cá nhân làm mất.

Khi nguyên nhân hàng mua thiếu được xác định là do cá nhân làm mất, cá nhân đó phải bồi thường, kế toán hạch toán:

Nợ các TK 1388, 111: Trị giá hàng thiếu cá nhân phải bồi thường

Nợ TK 632: Trị giá hàng thiếu cá nhân bồi thường không đủ

Có TK 1381: Trị giá hàng thiếu đã xử lý chưa có thuế GTGT

Có TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng mua thiếu.

Đối với trường hợp thiếu hàng hóa không xác định được nguyên nhân hoặc do nguyên nhân khách quan bất khả kháng.

Khi Hàng mua thiếu không xác định được nguyên nhân hoặc do nguyên nhân khách quan bất khả kháng thì trị giá Hàng hóa thiếu sẽ được ghi tăng giá vốn hàng bán, hạch toán:

Nợ TK 632: Trị giá hàng thiếu

Có TK 1381: Trị giá hàng thiếu đã xử lý chưa có thuế GTGT

Có TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ của hàng mua thiếu.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt