KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánHướng dẫn hạch toán tiền hoa hồng cho đại lý bán hàng đúng giá

Tiền hoa hồng là khoản tiền mà DN sẽ trả cho đại lý khi đại lý bán đúng giá số hàng DN đã ký gửi. Số tiền này tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá ký gửi của số hàng ký gửi thực tế đã bán được.

Kế toán sẽ Hạch toán tiền hoa hồng cho đại lý bán hàng đúng giá tại 2 đơn vị:

- Đơn vị DN có hàng đi ký gửi;

- Đơn vị nhận hàng bán ký gửi.

hạch toán tiền hoa hồng cho đại lý bán hàng đúng giá

Hướng dẫn hạch toán tiền hoa hồng cho đại lý bán hàng đúng giá.

Hạch toán tiền hoa hồng đối với DN có hàng đi ký gửi.

Doanh nghiệp xuất hàng cho đại lý hoặc các đơn vị nhận bán hàng ký gửi. Khi bán được hàng ký gửi, doanh nghiệp sẽ trả cho đại lý hoặc bên nhận ký gửi tiền hoa hồng tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá ký gửi của số hàng ký gửi thực tế đã bán được.

Xuất kho hàng hóa gửi đại lý, đơn hàng nhận bán hàng ký gửi.

Căn cứ vào Phiếu xuất kho, kế toán phản ánh trị giá thực tế xuất kho hàng ký gửi, hạch toán:

Nợ TK 157: Trị giá xuất kho hàng đi ký gửi

Có các TK 155, 156: Trị giá xuất kho hàng đi ký gửi.

Khi hàng ký gửi đã bán được.

Căn cứ vào “Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi”. Kế toán lập hóa đơn GTGT phản ánh doanh thu của sản phẩm đã tiêu thụ để giao cho đơn vị xác định khoản hoa hồng phải trả.

– Kế toán phản ánh doanh thu bán hàng qua đại lý, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131: Tổng trị giá tiền thu được

Có TK 511: Tiền hoa hồng đại lý được hưởng

Có TK 33311: Tiền thuế giá trị gia tăng trên phần hoa hồng được hưởng.

– Kế toán phản ánh giá vốn của hàng ký gửi thực tế đã bán được, hạch toán:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng gửi bán

Có TK 157: Giá vốn hàng gửi bán.

Chi phí hoa hồng phải trả cho đại lý nhận bán hàng ký gửi.

Khi kế toán nhận được hóa đơn về số tiền hoa hồng phải trả cho đại lý nhận bán hàng ký gửi, hạch toán:

Nợ TK 6417: Số tiền hoa hồng đại lý chưa có thuế GTGT (theo TT200)

Nợ TK 6421: Số tiền hoa hồng đại lý chưa có thuế GTGT (theo TT133)

Nợ TK 1331: Thuế GTGT đầu vào của số tiền hoa hồng

Có các TK 111, 112, 131: Tổng trị giá tiền hoa hồng phải trả.

Hạch toán tiền hoa hồng đối với đơn vị nhận hàng bán ký gửi.

Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, căn cứ vào giá trị trong hợp đồng ký gửi. Doanh nghiệp theo dõi và ghi chép cụ thể thông tin về toàn bộ giá trị hàng hoá nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.

Bán được hàng hoá nhận ký gửi.

Khi bán được hàng hoá nhận ký gửi, căn cứ vào Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng và các chứng từ liên quan, kế toán hạch toán như sau:

– Kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho DN giao hàng, hạch toán:

Nợ các TK 111, 112, 131: Số tiền bán hàng đại lý phải trả cho DN giao hàng

Có TK 331 (chi tiết bên giao đại lý): Số tiền bán hàng đại lý phải trả cho DN giao hàng (bao gồm giá giao bán đại lý và thuế đầu ra).

Xác định doanh thu hoa hồng khi bán hàng ký gửi.

Định kỳ, kế toán xác định doanh thu hoa hồng khi bán hàng ký gửi được hưởng, hạch toán:

Nợ TK 331 (chi tiết bên giao đại lý): Phải trả cho người bán

Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331: Tiền thuế GTGT phải nộp (nếu có).

Trả tiền bán hàng ký gửi cho bên giao hàng ký gửi đại lý.

Khi trả tiền bán hàng cho bên giao hàng ký gửi, hạch toán:

Nợ TK 331 (chi tiết bên giao đại lý): Số tiền bán hàng phải trả cho bên giao hàng ký gửi

Có các TK 111, 112: Số tiền bán hàng phải trả cho bên giao hàng ký gửi.

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt