công ty kế toán minh việt

Kế Toán Excel
Cách xem tệp lịch Google trong Excel

Cách xem tệp lịch Google trong Excel

Lịch Google là một ứng dụng tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng trên máy tính, điện thoại và máy tính bảng của mình.
Cách xóa tab bảng tính trong Excel trực tuyến

Cách xóa tab bảng tính trong Excel trực tuyến

Hướng dẫn của chúng tôi dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách xóa tab trang tính trong Excel Online để bạn có thể đơn giản hóa điều hướng trong tệp của mình.
Làm thế nào để ẩn một cột trong Excel Online

Làm thế nào để ẩn một cột trong Excel Online

Hướng dẫn của chúng tôi dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách ẩn một cột trong Excel Online.
Cách sắp xếp theo ngày trong Excel Online

Cách sắp xếp theo ngày trong Excel Online

Nếu bạn đã sử dụng Excel trong một thời gian, thì có khả năng bạn đã sử dụng các tính năng sắp xếp để sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái hoặc số.
Cách tính tuổi từ ngày sinh trong Excel 2013

Cách tính tuổi từ ngày sinh trong Excel 2013

Hướng dẫn của chúng tôi dưới đây sẽ cho bạn thấy công thức cho phép bạn lấy ngày sinh và so sánh nó với ngày hiện tại để xem tuổi của ai đó.
Làm thế nào để chèn một mũi tên trong Excel 2013

Làm thế nào để chèn một mũi tên trong Excel 2013

Hướng dẫn của chúng tôi dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách chèn mũi tên vào một ô trong Excel 2013.
Cách sử dụng công thức tỷ lệ phần trăm trong Excel 2013

Cách sử dụng công thức tỷ lệ phần trăm trong Excel 2013

Điều này được thực hiện bằng cách chia một số cho một số khác để tạo ra một tỷ lệ phần trăm.
Cách tạo biểu đồ hình tròn trong Excel 2013

Cách tạo biểu đồ hình tròn trong Excel 2013

Hướng dẫn của chúng tôi dưới đây sẽ chỉ cho bạn cách lấy hai cột dữ liệu trong bảng tính Excel và hiển thị dữ liệu đó dưới dạng biểu đồ hình tròn.
Cách đặt tên cột trong Excel 2013

Cách đặt tên cột trong Excel 2013

Hướng dẫn bên dưới của chúng tôi sẽ cho bạn biết cách chèn hàng mới ở đầu bảng tính để bạn có thể sử dụng hàng đó làm hàng tiêu đề.
Cách sắp xếp theo màu trong Excel 2010

Cách sắp xếp theo màu trong Excel 2010

Tuy nhiên, bạn có thể thấy mình trong tình huống mà bạn muốn biết cách sắp xếp theo màu ô trong Excel 2010
Sử dụng hàm tròn trong Excel

Sử dụng hàm tròn trong Excel

Hàm ROUND trong Excel rất hữu ích khi bạn muốn làm tròn một số trong bảng tính của mình thành một số chữ số được chỉ định.
12 hàm Excel cơ bản bạn nên học

12 hàm Excel cơ bản bạn nên học

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu với Excel, nó có thể là một nhiệm vụ khó khăn để tìm ra hàng trăm hàm Excel nào bạn nên học trước tiên. Dưới đây là danh sách 12 hàm Excel cơ bản sẽ cung cấp cho bạn một khởi đầu tuyệt vời.
Hướng dẫn hoàn chỉnh về mô hình tài chính

Hướng dẫn hoàn chỉnh về mô hình tài chính

Điều này được thiết kế để trở thành hướng dẫn miễn phí tốt nhất về mô hình tài chính.
Sử dụng hàm XNPV trong Excel?

Sử dụng hàm XNPV trong Excel?

Hàm XNPV trong Excel sử dụng các ngày cụ thể tương ứng với từng luồng tiền được chiết khấu trong chuỗi,
INDEX MATCH trong Excel là gì?

INDEX MATCH trong Excel là gì?

Công thức MATCH MATCH MATCH là sự kết hợp của hai hàm trong Excel: INDEX và MATCH.
10 Công thức Excel Nâng cao Bạn Phải Biết

10 Công thức Excel Nâng cao Bạn Phải Biết

Mỗi nhà phân tích tài chính dành nhiều thời gian trong Excel hơn là họ có thể quan tâm để thừa nhận.
Cách sử dụng hàm CHAR trong excel

Cách sử dụng hàm CHAR trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel CHAR với cú pháp và các ví dụ.
Cách sử dụng hàm BAHTTEXT trong excel

Cách sử dụng hàm BAHTTEXT trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel BAHTTEXT với cú pháp và các ví dụ.
Cách sử dụng Hàm COLUMNS trong excel

Cách sử dụng Hàm COLUMNS trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel COLUMNS với cú pháp và các ví dụ.
Cách sử dụng Hàm HLOOKUP trong excel

Cách sử dụng Hàm HLOOKUP trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel HLOOKUP với cú pháp và các ví dụ. Cách xử lý các lỗi như # N / A và truy xuất kết quả chính xác cũng được thảo luận.
Cách sử dụng Hàm COVAR trong excel

Cách sử dụng Hàm COVAR trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm COVAR của Excel với cú pháp và các ví dụ.
Cách sử dụng Hàm COUNTBLANK trong excel

Cách sử dụng Hàm COUNTBLANK trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel COUNTBLANK với cú pháp và các ví dụ.
Cách sử dụng Hàm COUNTA trong exccel

Cách sử dụng Hàm COUNTA trong exccel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel COUNTA với cú pháp và các ví dụ.
Cách sử dụng Hàm AVERAGEIF trong excel

Cách sử dụng Hàm AVERAGEIF trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel AVERAGEIF với cú pháp và các ví dụ.
Cách sử dụng hàm MAX trong excel

Cách sử dụng hàm MAX trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel MAX với cú pháp và các ví dụ.
0972.868.960