KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánKhấu hao lũy kế là gì ?

Khấu hao lũy kế là gì ?

Khấu hao lũy kếkhấu hao lũy kế của một tài sản lên đến một điểm duy nhất trong vòng đời của nó. Giá trị mang theo của một tài sản trên bảng cân đối kế toán là chênh lệch giữa giá mua và khấu hao lũy kế. Một công ty mua và giữ một tài sản trên bảng cân đối kế toán cho đến khi giá trị cứu cánh khớp với giá trị mang theo.
 
Khấu hao lũy kế có liên quan đến các tài sản được vốn hóa. Loại tài sản khác là một tài sản hoạt động, được mở rộng trong năm mà nó được mua, vì nó thường được bán hoặc sử dụng trong vòng một năm kể từ khi mua.
 
Tài sản vốn hóa cung cấp giá trị trong hơn một năm và các quy tắc kế toán chỉ ra rằng chi phí và doanh thu được khớp trong giai đoạn mà chúng phát sinh. Là một giải pháp cho vấn đề phù hợp này đối với tài sản vốn hóa, kế toán sử dụng một quy trình gọi là khấu hao. Khấu hao chi phí một phần chi phí của tài sản trong năm nó được mua và trong phần còn lại của cuộc sống hữu ích của tài sản. Khấu hao lũy kế là tổng số tiền mà tài sản đã được khấu hao trong vòng đời của tài sản.
 

Ví dụ khấu hao lũy kế

Chi phí khấu hao theo đường thẳng được tính bằng cách chia chênh lệch giữa chi phí của tài sảngiá trị cứu cánh của nó với tuổi thọ hữu ích của tài sản. Trong ví dụ này, chi phí của tài sản là giá mua, giá trị cứu cánh là giá trị của tài sản khi hết hạn sử dụng, còn được gọi là giá trị phế liệu và tuổi thọ hữu ích là số năm mà tài sản dự kiến để cung cấp giá trị.
 
Công ty A mua một thiết bị có tuổi thọ 10 năm với giá 110.000 USD. Thiết bị có giá trị cứu cánh là 10.000 đô la khi hết thời gian sử dụng. Thiết bị này sẽ cung cấp cho công ty giá trị trong 10 năm tới, vì vậy các nhà phân tích phải trả chi phí cho thiết bị trong 10 năm tới. Khấu hao theo đường thẳng được tính là $ 110.000 trừ $ 10.000 chia cho 10, hoặc $ 10.000 một năm. Điều này có nghĩa là công ty sẽ khấu hao 10.000 đô la trong 10 năm tới cho đến khi giá trị sổ sách của tài sản là 10.000 đô la.
 
Mỗi năm, tài khoản contra được gọi là khấu hao lũy kế tăng thêm $ 10.000. Ví dụ, vào cuối năm năm, chi phí khấu hao hàng năm vẫn là 10.000 đô la, nhưng khấu hao lũy kế đã tăng lên 50.000 đô la. Đó là, khấu hao lũy kế là một tài khoản tích lũy. Nó được ghi có mỗi năm vì giá trị của tài sản được ghi giảm và vẫn còn trên sổ sách cho đến khi tài sản được bán. Điều quan trọng cần lưu ý là khấu hao lũy kế không thể nhiều hơn chi phí của tài sản ngay cả khi tài sản được sử dụng sau thời gian sử dụng hữu ích.

Phương pháp số dư giảm dần là gì

Phương pháp số dư giảm dần, còn được gọi là phương pháp số dư giảm, là phương pháp khấu hao nhanh , ghi lại chi phí khấu hao lớn hơn trong những năm đầu của cuộc sống hữu ích của tài sản và những năm nhỏ hơn trong những năm sau đó.

Phương pháp số dư giảm dần

Phương pháp số dư giảm dần là phương pháp khấu hao tốt đối với các tài sản nhanh chóng mất giá trị hoặc trở nên lỗi thời, như thiết bị máy tính và công nghệ khác có nhiều tiện ích hơn trong những năm đầu đời, trước khi tiến bộ công nghệ cần phải thay thế chúng. Một phương pháp khấu hao nhanh sẽ phù hợp với cách sử dụng các tài sản đó, nếu chúng được loại bỏ đối với các tài sản mới hơn chỉ trong một vài năm.
 
Theo các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung  - là một hình thức kế toán dồn tích - chi phí được ghi nhận trong cùng thời gian với doanh thu kiếm được do kết quả của các chi phí đó. Vì vậy, các tài sản tồn tại lâu được đưa vào bảng cân đối với chi phí, và sau đó, bằng cách sử dụng nguyên tắc phù hợp, đã mở rộng (khấu hao) so với doanh thu trong suốt vòng đời hữu ích của tài sản.
 
Đối với các tài sản có giá trị sổ sách (chi phí của một tài sản trừ đi sự đánh giá tích lũy) được sử dụng từng chút một, trong suốt vòng đời hữu ích của chúng, chẳng hạn như sơ mi rơ moóc giúp tạo doanh thu bằng cách vận chuyển hàng hóa, khấu hao theo đường thẳng có thể là cách thích hợp nhất phương pháp. Phương pháp này chỉ đơn giản là trừ đi giá trị cứu cánh từ chi phí của tài sản, sau đó được chia cho tuổi thọ hữu ích của tài sản. Vì vậy, nếu một công ty mua một chiếc xe tải với giá 15.000 đô la với giá trị cứu cánh là 5.000 đô la và thời gian sử dụng là 5 năm, chi phí khấu hao theo đường thẳng hàng năm bằng 15.000 đô la trừ đi 5.000 đô la chia cho năm, hoặc 20% của 10.000 đô la.

Tính khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần

Khấu hao theo phương pháp số dư giảm dần được tính như sau:
 
Khấu hao mỗi năm = (Giá trị sổ sách ròng - Giá trị còn lại) x% Tỷ lệ khấu hao
 
Giá trị sổ sách ròng là giá trị ròng của tài sản khi bắt đầu kỳ kế toán, được tính bằng cách khấu trừ khấu hao lũy kế (tổng cộng) vào chi phí của tài sản cố định. Giá trị còn lại là giá trị cứu cánh ước tính vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản. Và tỷ lệ khấu hao được xác định theo mô hình ước tính của việc sử dụng tài sản trong vòng đời hữu ích của nó.
 
Ví dụ: nếu một tài sản có giá 1.000 đô la và có giá trị cứu cánh là 100 đô la sau mười năm bị khấu hao ở mức 30% mỗi năm, thì chi phí là 270 đô la trong năm đầu tiên, 189 đô la trong năm thứ hai, 132 đô la trong năm thứ ba và như vậy trên.
 
Đặt câu hỏi về các giả định theo phương pháp lựa chọn khấu hao của công ty
Các nhà đầu tư nên xem xét kỹ các chú thích trong báo cáo tài chính , trong đó các giả định làm cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp khấu hao đôi khi được thảo luận. Các giả định liên quan đến tuổi thọ hữu ích của một tài sản, giá trị cứu cánh và tỷ lệ khấu hao có thể có tác động lớn đến điểm mấu chốt. Thay đổi tuổi thọ dự kiến ​​của một tài sản hoặc tỷ lệ khấu hao có thể tâng bốc thu nhập và bảng cân đối kế toán, bằng cách giảm chi phí khấu hao và tốc độ giảm giá trị sổ sách của tài sản. Tương tự, đánh giá quá cao giá trị cứu hộ, có thể làm cho thu nhập trông tốt hơn so với thực tế.

Phương pháp giảm gấp đôi

Nếu một công ty thường nhận thấy lợi nhuận lớn từ việc bán tài sản, đó có thể là dấu hiệu cho thấy công ty đang sử dụng các phương pháp khấu hao nhanh, như phương pháp khấu hao số dư giảm dần . Thu nhập ròng sẽ thấp hơn trong một số năm, nhưng vì giá trị sổ sách kết thúc thấp hơn giá trị thị trường, nên có một khoản lãi lớn hơn khi tài sản được bán. Nếu tài sản này vẫn là một tài sản có giá trị, việc bán nó có thể đưa ra một bức tranh sai lệch về sức khỏe tiềm ẩn của công ty. Tuy nhiên, các công ty đại chúng có xu hướng né tránh các phương pháp khấu hao nhanh hơn - mặc dù khấu hao nhanh hơn dẫn đến việc hoãn nợ thuế - vì thu nhập ròng giảm trong ngắn hạn.

Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt