KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánKhông nộp tờ khai thuế TNCN bị phạt bao nhiêu

Không nộp tờ khai thuế TNCN bị phạt bao nhiêu và trường hợp nào không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của pháp luật thuế, việc nộp chậm hoặc không nộp tờ khai thuế TNCN thường sẽ bị áp đặt mức phạt cố định hoặc mức phạt biến đổi tùy thuộc vào thời gian chậm nộp và số tiền thuế chưa nộp. Mức phạt có thể bao gồm các khoản tiền phạt cụ thể cho mỗi ngày/quý/ngày chậm nộp, cùng với việc buộc nộp đủ số tiền thuế còn thiếu và các biện pháp khắc phục hậu quả khác do cơ quan thuế quy định.

Không nộp tờ khai thuế TNCN bị phạt bao nhiêu

Việc không nộp tờ khai thuế TNCN không chỉ gây ra hậu quả về mặt pháp lý mà còn có thể tạo ra rủi ro tài chính đối với người nộp thuế. Cơ quan thuế có thể thực hiện kiểm tra và thanh tra thuế để xác minh việc nộp thuế có tuân thủ quy định hay không. Nếu vi phạm được phát hiện, người nộp thuế sẽ phải chịu các mức phạt và có thể bị áp dụng các biện pháp kiểm soát tài chính nghiêm ngặt hơn.

Không nộp tờ khai thuế TNCN bị phạt bao nhiêu?

Việc không nộp tờ khai thuế TNCN đúng thời hạn sẽ đối diện với các hậu quả pháp lý và mức phạt tùy thuộc vào thời gian chậm nộp và mức độ vi phạm cụ thể. Cụ thể, theo quy định tại Điều 13 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP, các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt như sau:

♦ Quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: Cảnh cáo và buộc nộp đủ số tiền chậm nộp thuế vào ngân sách.

♦ Quá thời hạn từ 1 đến 30 ngày: Phạt tiền từ 2 đến 5 triệu đồng.

♦ Quá thời hạn từ 31 đến 60 ngày: Phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng.

♦ Quá thời hạn từ 61 đến 90 ngày: Phạt tiền từ 8 đến 15 triệu đồng. Đồng thời, buộc nộp đủ số tiền chậm nộp thuế vào ngân sách và buộc nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp không nộp tờ khai.

♦ Quá thời hạn trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp hoặc không nộp tờ khai nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Không có mức phạt cụ thể.

♦ Quá thời hạn trên 90 ngày và có phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng. Trường hợp số tiền phạt lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên tờ khai, mức phạt tối đa sẽ bằng số tiền thuế phát sinh, nhưng không ít hơn 11.5 triệu đồng.

Lưu ý rằng, đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. Đối với cá nhân, mức phạt sẽ là 1/2 mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Việc tuân thủ quy định về nộp tờ khai thuế TNCN không chỉ giúp tránh được mức phạt mà còn đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong hoạt động tài chính, góp phần xây dựng một cộng đồng tuân thủ luật pháp, công bằng và minh bạch.

Trường hợp nào không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP được bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP, có một số trường hợp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân như sau:

- Cá nhân có thu nhập được miễn thuế: Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

- Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh: Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

- Người nộp thuế đã nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Ngoại trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.

- Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN: Trong trường hợp không có việc chi trả thu nhập hoặc không phát sinh việc khấu trừ thuế TNCN trong tháng/quý đó, không cần phải nộp tờ khai thuế.

Tuy nhiên, mặc dù có những trường hợp được miễn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quy định, thực tế, nhiều kế toán vẫn thường nộp tờ khai trắng để tránh việc phải giải trình về việc không nộp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Họ có thể làm điều này để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật thuế.

Trên là bài viết không nộp tờ khai thuế TNCN bị phạt bao nhiêu, nếu công ty bạn cần một đơn vị hỗ trợ về dịch vụ kế toán thuế trọn gói hoặc dịch vụ quyết toán thuế hãy liên hệ ngay Kế Toán Minh Việt để được hỗ trợ tư vấn 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt