KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánKhông xuất hóa đơn đầu ra thì có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi không xuất hóa đơn dầu ra không?

Không xuất  hóa đơn đầu ra trong kỳ có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không? Là câu hỏi mà rất nhiều kế toán mới vào nghề còn bỡ ngỡ. Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý:

Theo Điều 27  của Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn, tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (=0)”

Như vậy:

– Doanh nghiệp trong kỳ không XUẤT HÓA ĐƠN vẫn PHẢI NỘP báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý trừ một số trường hợp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

– Khi làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì trên cột số lượng hóa đơn sử dụng doanh nghiệp ghi bằng 0.

 

Từ năm 2018 tất cả các doanh nghiệp sẽ phải sử dụng hoá đơn điện tử, chữ ký số thay cho hoá đơn giấy hiện nay, chữ ký tay như bây giờ..KẾ TOÁN MÌNH VIỆT là đơn vị hàng đầu về cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử mời bạn tham khảo chi tiết :

>> bảng giá hoá đơn điện tử

TEL: 0972 868 960

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt