KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất 2019

Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất 2019

Bạn là kế toán của công ty, doanh nghiệp đương nhiên bạn sẽ quản lý một quỹ tiền mặt để chi tiêu hàng ngày trong công ty các khoản phí như: điện nước, văn phòng phẩm, chuyển phát nhanh...tuy nhiên khi bạn nghỉ bạn cần phải thống kê lại các khoản chi tiêu, số dư tiền mặt còn lại để bàn giao cho người tiếp nhận bằng mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt cho kế toán mới tiếp tục duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

 biên bản giải trình sự việc

 biên bản bàn giao hàng hóa

Dưới đây là chi tiết mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt mới nhất 2019 có hướng dẫn ghi chi tiết đầy đủ các thông tin bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn là ok.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***------

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

 

Hôm nay, ngày 28 tháng 08 năm2018  tại Công Ty Dịch Vụ Kế Toán Minh Việt Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà: Nguyễn Hữu Việt

Số chứng minh thư: 19834235433 Ngày cấp: 21/9/2010 Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ: Số 365 Đường Kim Ngưu - Trần Phú - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hộ  khẩu  thường trú: Số 365 Đường Kim Ngưu - Trần Phú - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Chỗ ở hiện tại:Số 365 Đường Kim Ngưu - Trần Phú - Hai Bà Trưng - Hà Nội

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà): Phan Văn Thắng

Số chứng minh thư: 341232323  Ngày cấp: 15/09/2016   Nơi cấp: CA Hà Nội

Địa chỉ: Số 210 Minh Khai - P.Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Hộ  khẩu  thường trú: Số 210 Minh Khai - P.Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 210 Minh Khai - P.Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số: 0823  được lập ngày 01.tháng 01 năm 2018 tại Số 210 Minh Khai - P.Minh Khai - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội Ông/Bà: Nguyễn Hữu Việt

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là: 100.000.000 .VNĐ (viết bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn )

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2018

 

BÊN GIAO TIỀN                                                     BÊN NHẬN TIỀN

(Ký và nghi rõ họ tên)                                                (Ký và nghi rõ họ tên)

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

 

Tên Tôi là: Nguyễn Văn Toàn Số chứng minh thư: 923723233  Ngày cấp:  12/12/2012 Nơi cấp: .CA Hà Nội 

Địa chỉ: Số 143 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Tp,Hà Nội

Hộ  khẩu  thường trú: Số 143 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Tp,Hà Nội

Chỗ ở hiện tại:.Số 143 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Tp,Hà Nội

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:.100.000.000 VNĐ (Viết bằng chữ: Một trăm triệu đồng ) theo thỏa thuận .

 

Ký và nghi rõ họ tên

 

Link download: bàn giao quỹ tiền mặt

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt