KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc vật tư mới nhất 2019

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc vật tư mới nhất 2019

Chiếu theo hợp đồng kinh tế mua thiết bị máy móc vật tư giữa 2 bên A và B đã ký ngày ABC XYZ nào đó. Nay đến ngày cung cấp, bàn giao thiết máy móc theo hợp đồng hai bên ký kết. Bạn sẽ cần sử dụng đến mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc dưới đây để ghi nhận lại sự việc cung như, các thiết bị đã bàn giao.

Sau này kế toán sẽ dựa vào mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc này để phân bổ các chi phí cho đúng với quy trình kế toán của doanh nghiệp. Đồng thời dựa vào đây để cung cấp cơ sở pháp lý thanh toán hợp đồng đã định giữa 2 bên.

 biên bản bù trừ công nợ 3 bên

 mẫu phiếu thu

Nếu doanh nghiệp bạn đang muốn thuê đơn vị uy tín để làm báo cáo tài chính cuối năm, thuế kiểm toán báo cáo tài chính hãy để chúng tôi giúp bạn.

TEL: 0972 868 960 - Ms Việt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ hợp đồng kinh tế số………… ngày…. tháng…. năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công…………….giữa bên cho thuê là……… và bên đi thuê là……….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Địa chỉ:......................................................................................................................................

Đại diện:...................................................................................................................................

BÊN NHẬN (Bên B):

Địa chỉ:......................................................................................................................................

Đại diện:...................................................................................................................................

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

Biên bản này làm thành cơ sở để 2 bên thực hiện và quyết toán hợp đồng kinh tế số………….. ngày…… tháng…… năm…….

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

                  Đại diện bên giao                                                   Đại diện bên nhận

 

Link download: Biên bản bàn giao thiết bị

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt