công ty kế toán minh việt

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ mới nhất năm 2019

Bàn giao hồ sơ giữa các bộ phận với nhau trong doanh nghiệp chỉ là tính chất hỗ trợ chéo cho nhau khi bên A cần kiểm soát thông tin cá nhân hay nhân viên của bên B. Các bộ phận sẽ dùng mẫu biên bản giao nhận hồ sơ mới nhất để làm căn cứ xác mình nếu sau này có vấn đề phát sinh.

  tải mẫu biên bản giải trình

 biên bản bàn giao quỹ hội phụ huynh

Người giao người nhận cùng ký vào mẫu biên bản giao nhận hồ sơ tài liệu 2 bên cùng thống nhất với nhau như mẫu dưới đây.

 

Mẫu biên bản giao nhận hồ sơ mới nhất năm 2019

 

Link download: biên bản giao nhận hồ sơ

18.232.51.69

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn