KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản họp gia đình mới nhất năm 2019

Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất năm 2019

Thực ra việc họp gia đình không liên quan đến các việc phân chia tài sản, kế thừa tài sản chắc không gia đình nào làm mẫu biên bản họp gia đình đâu. Một khi liên quan đến việc phân chia tài sản, kế thừa sản để lại tất cả các thành viên trong gia đình đều phải có mặt, có tham gia cuộc họp và xác nhận đồng ý nội dung cuộc hợp vậy hay không để xin xác nhận của địa phương thì mới có tác dụng.

 bien ban nghiem thu vat lieu dau vao

 biên bản hủy hợp đồng kinh tế

Dưới đây là một ví dụ về mẫu biên bản họp gia đình phân chia tài sản là đất đai được bố mẹ chia cho các người con trong cùng gia đình, Đồng thời biên bản họp gia đình này được đưa ra chính quyền địa phương để xác nhận, theo đó cán bộ địa chính sẽ làm.

 

Mẫu biên bản họp gia đình mới nhất năm 2019

Link download: biên bản họp gia đình

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt