KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản kiểm kê quỹ mới nhất 2019

Mẫu biên bản kiểm kê quỹ mới nhất 2019

Doanh nghiệp lớn thì việc kiểm kê quỹ diễn ra liên tục và thường xuyên, doanh nghiệp vừa và nhỏ tần suất ít hơn vì chi phí đầu ra, vào không nhiều. Mẫu biên bản kiểm kê quỹ sẽ cần đến trong mỗi lần kiểm tra mà kế toán cần chuẩn bị trước khi có thông báo kiểm kê quỹ.

Dưới đây là mẫu biên bản kiểm kê quỹ dùng cho tiền việt nam đồng. Được dùng tại tất cả doanh nghiệp hiện nay ban hàng theo thông tư 185/BTC các bạn có thể download theo link ở phía dưới đây.

 phiếu xuất kho

 biên bản bù trừ công nợ 3 bên

Mẫu biên bản kiểm kê quỹ mới nhất 2019

 

Link download: biên bản kiểm kê quỹ

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt