KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản làm việc nhóm mới nhất năm 2019

Mẫu biên bản làm việc nhóm mới nhất năm 2019

Làm việc nhóm là điều mà tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều yêu cầu nhân sự của mình đáp ứng được. Thường trong cuộc làm việc nhóm từ đầu triển khai sẽ có cuộc họp nhóm để đưa ra định hướng, chiến lược làm việc..sử dụng đến mẫu biên bản làm việc nhóm dưới đây của chúng tôi.

  mẫu biên bản hủy hợp đồng kinh tế

 mẫu biên bản bàn giao thủ quỹ

Làm việc nhóm sẽ giúp các bạn hoàn thành công việc một cách nhanh nhất, tốt nhất trên mẫu biên bản làm việc nhóm này sẽ có phân công chia tiết nhiệm vụ từng thành viên trong nhóm từ đó cứ thể mà làm, lỗi ở đâu, sai ở đâu sẽ được đối chiếu để sửa chưa, khiển trách cũng như khen thưởng. Bạn có thể download mẫu biên bản làm việc nhóm dưới đây.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

BIÊN BẢN LÀM VIỆC NHÓM 

Nhóm: .......................................................................................………………………..

Buổi làm việc nhóm lần thứ:......................................................………………………..

Địa điểm làm việc:......................................................................……………………….

Từ:…… giờ……phút đến…… giờ……phút, ngày…..tháng…..năm 201…

Nội dung công việc chính:

..............................................................................................................…………………

..............................................................................................................…………………

..............................................................................................................…………………

..............................................................................................................…………………

..............................................................................................................…………………

..............................................................................................................…………………

….….., ngày…..tháng…..năm 201…

TM. NHÓM

NHÓM TRƯỞNG

 

Link download: biên bản làm việc nhóm

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt