KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào năm 2019

Mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào mới nhất 2019

Nguyên liệu đầu vào rất quan trọng với bất kỳ doanh nghiệp nào. Nguyên liệu, vật liệu đầu vào tốt sẽ cho ra các sản phẩm chất lượng, nguyên liệu đàu vào kém cho sản phẩm kém chất lượng. Việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào rất quan trọng, vừa thể hiện cái tâm của doanh nghiệp. Mẫu biên bản nghiệm thu nguyên liệu đầu vào sẽ giúp doanh nghiệp bạn an tâm hơn.

 mẫu biên bản bù trừ công nợ 3 bên

 mẫu biên bản bàn giao xe ô tô đã qua sử dụng

Với những sai phạm khi kiểm tra dựa vào mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu đầu vào sẽ khiến doanh nghiệp các bạn trả giá khá đắt làm  ăn không đúng với lương tâm nghề nghiệp.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN MINH VIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.................. /….. /

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU NGUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO

V/v bàn giao ……………………………

 

Hôm nay, ngày ….. tháng …..  năm ….. , tại Công ty TNHH Kế Toán Minh Việt chúng tôi gồm:

  1. BÊN GIAO:  ……………………………………………

Ông/Bà …………………………                  Chức vụ:  ……………………………

  1. BÊN NHẬN:  …………………………………………………

Ông …………………………..                      Chức vụ: …………………………….

Ông  ………………………….                      Chức vụ: …………………………….

 

Tiến hành kiểm tra và giao nhận thiết bị sau:

TT

TÊN VẬT TƯ, THIẾT BỊ

MÃ SỐ, TÍNH NĂNG, KỸ THUẬT

ĐVT

SL

Tình trạng thiết bị dụng cụ

BẢO

HÀNH

GHI CHÚ

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

 

Bằng chữ: …………………………………………………………

- Các yêu cầu về thiết bị:

+ Thiết bị đảm bảo;

+ Bảo hành thiết bị:;

  • Tình trạng bàn giao, nghiệm thu: Thiết bị đáp ứng các yêu cầu trên ;
  • Đề nghị: Đưa vào quản lý và sử dụng thiết bị;

- Các bên cùng thống nhất với nội dung trên.

Biên bản nghiệm thu, bàn giao thiết bị được lập thành 04 bản có giá trị như nhau.

BÊN GIAO                                      BÊN NHẬN BÀN GIAO                   NGƯỜI QUẢN LÝ

 

Link dowload: biên bản nghiệm thu nguyên liệu

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt