công ty kế toán minh việt

Công ty bạn chuẩn bị thanh tra về vấn đề bhxh hiện nay của doanh nghiệp. Kế toán hay người quản lý BHXH cần phải liệt kê tất cả các mẫu D01-TS Mẫu bảng kê hồ sơ bảo hiểm xã hội 2019 để cơ quan thuế đối chiếu, kiểm tra.

 

Dưới đây là mẫu bảng kê hồ sơ bảo hiểm xã hội mẫu số D01-TS được ban hành theo QĐ 595/QĐ-BHXH đầy đủ chi tiết có hướng dẫn cách viết thông tin trên đó. Bạn có thể hoàn toàn tham khảo, làm theo. Link download ở phía dưới.

 biên bản ghi nhận sự việc

 mẫu biên bản bàn giao xe ô tô

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

BẢNG KÊ THÔNG TIN

(1):  ……………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo(2) …………………………………………………………………………………………………… )

TT

Họ và tên

Mã số BHXH

Tên, loại văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Ngày văn bản có hiệu lực

Cơ quan ban hành văn bản

Trích yếu văn bản

Trích lược nội dung cần thẩm định

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về kiểm tra, đối chiếu, lập bảng kê và lưu trữ hồ sơ của người lao động./.

 

 

Ngày ……. tháng …… năm ………..
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Link download:  mau-d01-ts.doc

18.232.51.69

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn