KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS - TT 12/2018

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS - TT 12/2018

Với MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS - TT 12/2018 bạn chỉ có thể nộp được 1 trong nơi được phép cấp cho các doanh nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM mà thôi.

1. Mẫu đơn đề nghị cấp CFS quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

 biên bản thỏa thuận với phụ huynh

 dịch vụ báo cáo tài chính cuối năm tphcm

2. Cơ quan cấp CFS đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương:

 

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ: 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ: 7B Cách Mạng Tháng Tám, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

- Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh - Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ: Lầu 8, tòa nhà 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018

của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

 

TÊN THƯƠNG NHÂN
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Số: ... / ...

... , ngày ... tháng ... năm ...

Kính gửi: [Tên Cơ quan cấp CFS]

Tên Thương nhân: .................................................................................

- Địa chỉ: … Số điện thoại: … Số fax: ... Email: ...

          Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, (thương nhân) đề nghị được cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hoá sau:

 

STT

Tên sản phẩm

Số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc Số đăng ký

Số hiệu tiêu chuẩn

Thành phần, hàm lượng hoạt chất (nếu có)

Nước nhập khẩu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

ơ

 (Thương nhân) xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên./.

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Link download: đơn xin cấp cfs

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt