KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu số: 01a - LĐTL bảng chấm công theo TT200/BTC

Mẫu số: 01a - LĐTL bảng chấm công theo TT200/BTC

Hiện nay có nhiều hình thức chấm công của doanh nghiệp như: vân tay, quẹt thẻ từ, chấm công bằng giấy, chấm công do quản lý tự chấm theo hình thức điểm danh..nhưng đều quy kết lại tập hợp thành mẫu bảng chấm công số 01a-LĐTL theo thông tư 200 áp dụng đối doanh nghiệp lớn.

 mẫu 08 thông tư 95

 phiếu xuất kho

Dưới đây là nguyên bản mẫu bảng chấm công 01a-LĐTL của BTC ban hành:

Đơn vị : .................

 

Mẫu số: 01a - LĐTL

Bộ phận : ..............

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

               Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng ....năm......

 

 

 

 

Ngày trong tháng

Quy ra công

 

STT

 

Họ và tên

Ngạch bậc lương hoặc cấp bậc

chức vụ

 

1

 

2

 

3

 

...

 

31

Số công hưởng lương

sản phẩm

Số công hưởng lương

thời gian

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng 100% lương

Số công nghỉ việc, ngừng việc hưởng ....% lương

Số công hưởng BHXH

A

B

C

1

2

3

....

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                    Ngày ... tháng ... năm...

Người chấm công                                                 Phụ trách bộ phận                                              Người duyệt         

   (Ký, họ tên)                                                              (Ký, họ tên)                                                                    (Ký, họ tên)

 

Ký hiệu chấm công:

- Lương SP:                        SP                                                  - Nghỉ phép:                           P        

- Lương thời gian:                +                                                        - Hội nghị, học tập:                H

- Ốm, điều dưỡng:               Ô                                                        - Nghỉ bù:                               NB

- Con ốm:                            Cô                                                            - Nghỉ không lương:              KL

- Thai sản:                           TS                                                       - Ngừng việc:                         N

- Tai nạn:                             T                                                         - Lao động nghĩa vụ:             LĐ

 

Làm kế toán là công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỷ mỉ trong từng khâu, từng giai đoạn..giảm chi phí cho công việc kế toán này thường các doanh nghiệp lựa chọn hình thức đó là thuê dịch vụ kế toán có thể là trọn gói hàng tháng hay tách riêng ra thành kê khai thuế và làm báo cáo tài chính cuối năm..

Doanh nghiệp bạn có nhu cầu thuê dịch vụ kế toán vui lòng liên hệ:

TEL: 0972 868 960 Ms Việt

Link download: Mẫu bảng chấm công theo thông tư 200/BTC

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt