KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMẫu số C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số C1-02/NS giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Khi nào doanh nghiệp phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước, đối với từng trường hợp có gì thay đổi không ?
 
Dưới đây là quy định, phạm vi điều chỉnh nộp tiền ngân sách nhà nước như sau:
 
1. Phạm vi điều chỉnh, bao gồm: các khoản thu thuế, phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (NSNN) và các khoản thu khác của NSNN.
 
2. Đối tượng áp dụng:
 
a) Kho bạc Nhà nước (KBNN).
 
b) Cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan khác được Chính phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ tổ chức thu NSNN.
 
c) Các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng (gọi chung là NHTM).
 
d) Các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN.
Dưới đây là mẫu số C1-02/NS mẫu giấy nộp tiền ngân sách nhà nước mới nhất ban hành theo thông tư 84/2018/BTC
 

Mẫu số C1-02/NS

(TT số 84/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính)

    Mã hiệu: CT0873

   Số: 00837

 


 

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

                                                                             Tiền mặt            Chuyển khoản 

                                                         Loại tiền:       VND  USD     Khác:……..            

                                                                                                                                                           Số tham chiếu(1):.....................

Người nộp thuế: Công TNHH KẾ TOÁN MINH VIỆT

Mã số thuế: 0293482423

Địa chỉ: Số nhà 235 An Dương Vương - Tây Hồ - Hà Nội

Quận/Huyện: Tây Hồ                    Tỉnh, TP: Hà Nội

Người nộp thay: ....................................

Địa chỉ:.................................

...................................................................... Quận/Huyện: .......................................................... Tỉnh, TP: .......................................................   

Đề nghị NH (KBNN):.............................................................. trích TK số: ......................................................................... hoặc thu tiền mặt

để nộp NSNN theo:             TK thu NSNN   c                   TK tạm thu     c            TK thu hồi hoàn thuế GTGT        c                               

vào tài khoản của KBNN:......................................................................................... Tỉnh, TP:..........................................................................

Mở tại NH ủy nhiệm thu:......................................................................................................................................................................................

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền:  Kiểm toán nhà nước    c                               Thanh tra tài chính      c                              

                                                                             Thanh tra Chính Phủ    c          Cơ quan  có thẩm quyền khác         c      

Tên cơ quan quản lý thu: .................................................................................................................................................................................... ............ ..................................................................................................................................................................................................................................

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

 

Số tờ khai/

Số quyết định/Số thông báo

 

Kỳ thuế/Ngày quyết định/Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số tiền Nguyên tệ

Số tiền VND

Mã chương

Mã NDKT

(TM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ(2):..............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

 

               Mã CQ thu:....................................................                 Nợ TK:..................................................

               Mã ĐBHC: ....................................................                 Có TK: ..................................................

              

 

 

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

 

Người nộp tiền        Kế toán trưởng       Thủ trưởng đơn vị

 

         NGÂN HÀNG (KBNN)

            Ngày……tháng……năm……

Thủ quỹ        Kế toán        Kế toán trưởng                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link download: Mẫu số C1-02/NS

Là đơn vị hàng đầu hiện nay về làm dịch vụ kế toán như: dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ hoàn thuế gtgt ..nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu xin vui lòng liên hệ: 0972 868 960 - Ms Việt

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt