KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánMỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI MỚI NHẤT 2019

Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2019 dành cho người lao động việt nam và người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Từ 1/1/2019 thì mức đóng bảo hiểm xã hội quy định như thế nào là câu hỏi của rất nhiều lao động trong doanh nghiệp quan tâm

mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Còn Doanh nghiệp sẽ quan tâm tới 2 vấn đề chính

  • Mức đóng bảo hiểm xã hội 2019 cho người lao động Việt Nam là bao nhiêu
  • Mức đóng bảo hiểm xã hội 2019 cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam là bao nhiêu

Căn cứ pháp lý về mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 tham khảo tại:

- Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015

- Luật Bảo hiểm xã hội 2014

- Luật Việc làm 2013

- Nghị định 146/2018/NĐ-CP

- Nghị quyết 70/2018/QH14

- Nghị định 143/2018/NĐ-CP

- Nghị định 153/2018/NĐ-CP

- Nghị định 157/2018/NĐ-CP

- Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017.

Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ tổng hợp lại các vấn đề chính quy định mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2019 như sau:

Đối với người lao động thì mức đóng bảo hiểm xã hội 2019 quy định:


Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Quỹ Bảo hiểm xã hội

Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ bảo hiểm y tế

Tổng mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Quỹ hưu trí, tử tuất

Quỹ ốm đau, thai sản

Người lao động Việt Nam

8%

Không

Không

1%

1,5%

10,5%

Người lao động nước ngoài

Không

Không

Không

Không

1,5%

1,5%

 

Đối với doanh nghiệp sẽ phải đóng cho người lao động thì mức đóng bảo hiểm xã hội 2019 quy định:


Trường hợp

Quỹ Bảo hiểm xã hội

Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quỹ bảo hiểm y tế

Tổng mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Quỹ hưu trí, tử tuất

Quỹ ốm đau, thai sản

Sử dụng lao động Việt Nam

14%

3%

0,5%

1%

3%

21,5%

Sử dụng lao động nước ngoài

Không

3%

0,5%

Không

3%

6,5%


Trên là mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 vậy còn chính sách bảo hiểm xã hội 2019 có gì mới

Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ tóm lược lại 4 chính sách bảo hiểm xã hội được áp dụng năm 2019 như sau:

1/  Thay đổi về tiền lương tối thiểu và tối đa khi đóng bảo hiểm xã hội

- Thay đổi về tiền lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2019

Quyết định 595/QĐ-BHXH chỉ rõ, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được thấp hơn lương tối thiểu vùng đối với công việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường và cao hơn nhất 7% lương tối thiểu vùng đối với người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề.

Từ năm 2019, lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP. Theo đó, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng phải tăng lên tương ứng

- Thay đổi về tiền lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội 2019

Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định tiền lương đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Nếu tiền lương cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng BHXH bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Trong khi đó, mức lương cơ sở từ thời điểm 01/07/2019 sẽ được tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng theo tinh thần của Nghị quyết 70/2018/QH14. Như vậy, từ thời điểm này, mức tiền lương tối đa đóng BHXH bắt buộc của người lao động là 29.800.000 đồng/tháng, thay vì 27.800.000 đồng như trước đó.

2/  Điều chỉnh lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 - 2021

Năm 2019 cũng là thời điểm Nghị định 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ được áp dụng. Theo Nghị định này, lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 - 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng sẽ được điều chỉnh lương hưu.

Mức điều chỉnh được tính bằng mức lương hưu thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu x Tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm hưởng lương hưu.

Trong đó, nếu nghỉ hưu từ năm 2019, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 0,81%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội

3/ Tăng hàng loạt trợ cấp bảo hiểm xã hội khi tham gia đóng bảo hiểm xã hội năm 2019

Như nêu trên, từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ được điều chỉnh lên 1,49 triệu đồng/tháng, thay cho mức 1,39 triệu đồng/tháng trước đây. Do đó, hàng loạt khoản trợ cấp BHXH cũng sẽ tăng lên tương ứng. Điển hình như:

- Trợ cấp thai sản: Tăng từ 2,78 triệu đồng/tháng lên 2,98 triệu đồng/tháng (tức 02 lần mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

- Trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe: Tăng từ 417.000 đồng/ngày lên 447.000 đồng/ngày (tức 01 ngày bằng 30% mức lương cơ sở theo quy định tại Điều 29, Điều 41 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

- Trợ cấp mai táng: Tăng từ 13,9 triệu đồng lên 14,9 triệu đồng (tức 10 lần tháng lương cơ sở, theo quy định tại Điều 66 Luật Bảo hiểm xã hội 2014).

- Trợ cấp tuất hàng tháng: Tăng từ 695.000 đồng/tháng lên 745.000 đồng/tháng với mỗi thân nhân; riêng với thân nhân không có người nuôi dưỡng tăng từ 973.000 đồng/tháng lên 1,043 triệu đồng/tháng  (tức từ 50% - 70% mức lương cơ sở, theo quy định tại Điều 68 Luật Bảo hiểm xã hội 2014)…

4/ Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội 2019 bắt buộc của người sử dụng lao động

Cuối năm 2018, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP trong đó quy định mới về chế độ BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo Nghị định này, trong năm 2019, khi ký hợp đồng lao động với người nước ngoài, người sử dụng lao động phải đóng 3% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Từ năm 2022, người sử dụng lao động phải đóng 14% trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất; người lao động nước ngoài phải đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trên là mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2019 mới nhất cho các bạn tham khảo

Chúc các bạn thành công !

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt