công ty kế toán minh việt

Nghiệp Vụ Kế Toán
Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133

Cách lập sổ tiền gửi ngân hàng theo thông tư 133

Hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân hàng ban hành theo mẫu số S05-DNN thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính
Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng mới nhất năm 2019

Mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng 5.3% từ ngày 01/01/2019 đồng nghĩa với việc mức lương tối thiểu để tham gia BHXH sẽ tăng lên
Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế

Những lưu ý quan trọng khi quyết toán thuế năm 2019 bao gồm xử lý hóa đơn, phân loại chi phí, sổ phụ ngân hàng, lưu trữ hóa đơn đầu vào đầu ra
Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán thông tư 200/BTC

Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán thông tư 200/BTC

Sau khi ghi nhận toàn bộ các nghiệp vụ kế toán phát sinh lên sổ kế toán, số dư các tài khoản (sổ cái) được tập hợp trong kỳ kế toán lên bảng cân đối số phát sinh. Kế toán căn cứ số dư cuối kỳ cần lập báo cáo của từng tài tài khoản trên bảng cân đối số phát sinh (bảng cân đối tài khoản) để lập bảng CÂN ĐỐI KẾ TOÁN theo hướng dẫn
0972.868.960