KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánQuy Định Thời Điểm Đăng Ký Nội Quy Lao Động trong Doanh Nghiệp

Việc đăng ký nội quy lao động không có thời điểm cụ thể quy định một cách chung. Thông thường, việc lập và đăng ký nội quy lao động được thực hiện ngay sau khi công ty được thành lập và hoạt động. Nội quy lao động là tài liệu quan trọng quy định các quy tắc, chính sách và nghĩa vụ của người lao động cũng như quyền lợi của họ trong quá trình làm việc tại công ty.
 
Nội quy lao động thường bao gồm các quy định về thời gian làm việc, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và công ty, chế độ nghỉ ngơi, an toàn lao động, quy trình giải quyết tranh chấp lao động, và các điều khoản khác liên quan đến môi trường làm việc.
 
Một khi nội quy lao động được lập, thông thường công ty sẽ thông báo và áp dụng nội quy này cho tất cả nhân viên hoặc người lao động mới tham gia làm việc tại công ty. Điều này giúp định rõ các quy tắc và nghĩa vụ của cả nhà tuyển dụng và người lao động, tạo điều kiện cho một môi trường làm việc công bằng và chuyên nghiệp.
 
Quy Định Thời Điểm Đăng Ký Nội Quy Lao Động trong Doanh Nghiệp

Theo thông tin được cung cấp từ Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 12/2022/NĐ-CP, dưới đây là các thông tin chi tiết về thời điểm đăng ký nội quy lao động và hồ sơ liên quan:

Thời điểm đăng ký nội quy lao động:

  • Yêu cầu đăng ký: Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải đăng ký nội quy lao động tại cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.
  • Thời hạn đăng ký: Trước khi ban hành nội quy lao động hoặc sửa đổi, bổ sung nội quy lao động, doanh nghiệp phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và sau đó phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy lao động trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành nội quy lao động.
  • Xử lý nội dung không đúng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động, nếu nội dung nội quy lao động có quy định trái với pháp luật thì cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại.

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động:

Hồ sơ đăng ký nội quy lao động bao gồm các giấy tờ sau đây:

  • Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động.
  • Nội quy lao động.
  • Văn bản góp ý của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở).
  • Các văn bản của doanh nghiệp có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (nếu có).

Xử phạt cho việc không đăng ký nội quy lao động:

  • Theo Nghị định 12/2022/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp thuộc trường hợp phải đăng ký nội quy lao động nhưng không tiến hành đăng ký nội quy lao động với cơ quan có thẩm quyền theo quy định, có thể bị xử phạt hành chính với số tiền phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Để đảm bảo tuân thủ luật pháp và tránh việc vi phạm, doanh nghiệp nên thực hiện quy định về đăng ký nội quy lao động theo quy định cụ thể của pháp luật Lao động.

 

>> xem thêm >> dịch vụ thành lập công ty trọn gói

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt