công ty kế toán minh việt

Quyết toán thuế doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì và trình tự thủ tục quyết toán như thế nào Kế Toán Minh Việt sẽ chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm quyết toán thuế với cơ quan thuế đã tích lũy 10 năm qua

Dưới đây Kế Toán Minh Việt xin được chia sẻ những kỹ năng kinh nghiệm khi đi quyết toán thuế để trả lời cho câu hỏi quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì

quyết toán thuế cần chuẩn bị những gì

TRÌNH TỰ QUYẾT TOÁN TẠI DOANH NGHIỆP

I/ Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì khi cơ quan thuế xuống kiểm tra:

 1. Chứng minh thư Giám Đốc và kế toán
 2. Giấy phép đăng ký kinh doanh các lần nếu có thay đổi (phô tô có công chứng)
 3. Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng và có thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh
 4. Biên bản quyết toán năm trước (nếu DN đã có quyết toán)
 5. Báo cáo tài chính các năm liên quan quyết toán (cả báo cáo cũ và nộp lại)- kèm theo cả quyết toán thuế TNDN và QT thuế Thu nhập cá nhân.
 6. Liên quan đến hóa đơn:
 • Thông báo tình hình sử dụng hóa đơn tháng cuối năm liền kề năm quyết toán
 • Đăng ký sử dụng tiếp BK/01AC hay BK/02AC (nếu từ năm 2010)
 • Khi DN đặt in hóa đơn: thì phải có thông báo phát hành hóa đơn (kèm Hợp đồng đặt in + hợp thanh lý + biên bản hủy bản kẽm- giấy + Biên bản giao nhận.
 • Nếu DN có hủy hóa đơn: thì phải có (Quyết định hội đồng thanh hủy + Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy + Biên bản cần hủy)
 • Phô tô tất cả các báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ thời điểm kiểm tra đến hết năm kiểm tra (VD từ 2011-2014)
 • Bảng kê bán ra các tháng hoặc quý liên quan đến báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

       7. Sổ sách kế toán:

 • Sổ cái, sổ nhật ký chung, nhập xuất tồn, công nợ… (cả tổng hợp và chi tiết..)
 • Các sổ chi phí 642, 632,511…..
 1. Bộ hồ sơ liên quan đến Doanh thu:
 • Bảng kê doanh thu trên bảng cân đối ps TK511 12 tháng so với 12 tháng trên tờ khai thuế GTGT.(Kèm mẫu đã có)
 • Bộ hồ sơ doanh thu liên quan đến hóa đơn đầu ra phải kẹp đầy đủ gồm (Hóa đơn đẩu ra + phiếu xuất kho + hợp đồng+ biên bản giao nhận hàng+ nghiệm thu + thanh lý)
 • Sổ công nợ TK131 các khoản dư có:

Làm bảng kê dư có theo biểu mẫu cơ quan thuế xếp theo trình tự các công ty có dư có phải kẹp hóa đơn và hợp đồng + chứng từ thanh toán + biên bản đối chiếu công nợ.(chứng minh được các khoản dư có này)à không sẽ bị CQT bắt xuất hóa đơn đầu ra nếu không chứng minh được.

(Xem dư kho có tương ứng với dư có không TH: kho ít hơn dư có 131à không hợp lý vì kho không còn đủ xuất cho khác hàng (nếu là DN TM) - xem có kinh doanh về dịch vụ hay không nếu là cty XD và DV)

Lưu ý: CQT kiểm tra hóa đơn gốc đầu ra từng tờ hóa đơn DN phải kẹp những hóa đơn xóa bỏ tại quyển hóa đơn gốc nếu trường hợp có biên bản thu hồi hóa đơn và hóa đơn liên 2 thu lại của khách hàng.

 1. Bộ hồ sơ liên quan đến Có TK331
 • Bảng kê 20tr theo mấu CQT các hóa đơn trên 20tr bộ hồ sơ gồm (Mẫu 08 của nhà cung cấp + chứng từ NH là UNC + thời hạn thanh toán trên hợp đồng (nếu không đáp ứng phải có phụ lục gia hạn đính kèm) + biên bản đối chiếu công nợ.
 1. Liên quan đến kho hàng
 • Nếu có kho thì phải đăng ký kho để hàng theo mẫu 08 với cơ quan thuế.
 • Sổ nhập xuất tồn kho từng mặt hàng (nếu hàng còn nhiều lạc hậu, lỗi thời… thì thanh lý)

DN TM thuế quan tâm nhất là (TK kho 156- TK331- TK131).

 1. Liên quan đến chi phí lương:
 • Sổ lương + bảng chấm công + hợp đồng lao động quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Bảo hiểm (phải kê mẫu báo cáo theo CQT yêu cầu)
 1. Liên quan bộ BCTC:

Giải trình:

 •  Trên bảng cân đối phát sinh dư có TK 154, TK 156 không bằng bên nợ TK 632 (kèm bảng giải trình)
 • Trên bảng cân đối PS TK 642, 632 không bằng chỉ tiêu chi phí và giá vốn trên báo cáo Kết quả kinh doanh.
 • Báo cáo tài chính làm lại không bằng số liệu BCTC nộp lại giải trình chênh lệch trên quyết toán thuế TNDN (kèm có mẫu giải trình)
 • Phô tô tất cả các giấy nộp tiền các năm phát sinh số tiền nộp NSNN.
 1. Liên quan đến hóa đơn bỏ trốn
 • Phô tô tất cả các hóa đơn bỏ trốn phải kèm hợp đồng KT + phiếu nhập kho + biên bản giao nhận hàng + chứng từ thanh toán kèm cam kết của doanh nghiệp gửi công an.

II/ Khi cơ quan thuế xuống doanh nghiệp cần chuẩn bị

Hẹn buổi xuống:

 • DN chuẩn bị chứng từ sổ sách ra bàn
 • Hoa quả và nước
 • 3 cán bộ: trưởng đoàn đọc biên bản kiểm tra
 • Sau đó yêu cầu theo từng phần kiểm tra.
 • Thời gian kiểm tra 5 ngày nhưng xuống doanh nghiệp khoảng 3-4 buổi.
 • Chốt dự liệu lên biên bản.

Nếu qúy doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm quyết toán chưa biết cần chuẩn bị những gì khi đi quyết toán và muốn có một đơn vị đại diện trước cơ quan thuế để giải trình cho doanh nghiệp mời tham khảo qua: Dịch vụ quyết toán thuế

Chúc quý Anh Chi Quyết toán thuế thành công !

18.232.55.175

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn