KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánSau Khi Thành Lập Doanh Nghiệp Cần Làm Gì

Sau khi thành lập doanh nghiệp cần làm gì - Những công việc kế toán cần làm sau khi nhận được đăng ký kinh doanh thành lập công ty

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập sẽ gặp phải rất nhiều bỡ ngỡ trong việc xử lý các công việc sau khi thành lập doanh nghiệp

sau khi thành lập doanh nghiệp cần làm gì

Sau khi thành lập doanh nghiệp cần làm gì là câu hỏi đặt ra đầu tiên đối với bất kỳ chủ doanh nghiệp nào. Dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn quý Doanh nghiệp các bước cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp

Sau khi thành lập doanh nghiệp cần làm gì

Khi nhận được giấy ĐKKD, việc đầu tiên doanh nghiệp cần làm là:

1.. Treo bảng hiệu công ty tại trụ sở, là địa chỉ khai trên ĐKKD.

2. Công chứng 10 bản ĐKKD và CMT của Giám đốc doanh nghiệp

3. Mở tài khoản ngân hàng

4. Mua chữ ký số cho công ty

5. Lập và nộp tờ khai thuế môn bài trực tuyến hoặc trực tiếp.

6. Đăng ký nộp thuế điện tử.

7. Kiểm tra lại hồ sơ thuê nhà như :

Hợp đồng thuê nhà (lưu ý: hợp đồng thuê nhà trên 1 năm)

Giấy chứng nhận sở hữu nhà

 Nộp thuế môn bài, thuế khác của nhà đi thuê (nếu chủ nhà chưa nộp)

8. Nộp Mẫu 08-MST tờ khai thông tin đăng ký thuế, thông tin về  TK Ngân hàng đã (trong vòng 10 ngày, kể từ khi mở Tài khoản ngân hàng).

9. Nộp Mẫu 06/GTGT (Đăng ký PP kê khai tính thuế theo phương pháp khấu trừ).

Mẫu 06/GTGT phải nộp trước khi nộp thuế kỳ đầu tiên, và trước khi in hóa đơn. Sau 1 tuần sẽ lấy kết quả. Một số chi cục thuế sẽ kiểm tra trụ sở trong thời gian này, trước khi có kết quả.

10. Nộp Bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ (Nếu có TSCĐ mua sắm mới)

11. Chuẩn bị đơn “ĐỀ NGHỊ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN…”mẫu 3.14 và 3.16, (Giám đốc ký tên, đóng dấu). Khi lên lấy kết quả Mẫu 06/GTGT, đồng thời nộp đơn đề nghị sử dụng hóa đơn. Doanh nghiệp sẽ được nhận 1 phiếu hẹn trả kết quả sau 5-7 ngày làm việc.

12. Trong thời gian chờ lấy kết quả được in hóa đơn, sẽ có cán bộ quản lý thuế điện thoại hẹn thời gian đến doanh nghiệp kiểm tra xem doanh nghiệp có hoạt động không. Nội dung kiểm tra thường là:

-Bảng hiệu Công ty có được treo không

-Có phòng làm việc, bàn ghế, máy móc văn phòng, thiết bị làm việc…không

-Có hợp đồng thuê nhà và làm các đóng các loại thuế liên quan tới việc cho thuê nhà chưa. (Nếu Người đại diện pháp luật của công ty có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc KT3 của nơi đăng ký trụ sở, hoặc hợp đồng cho mượn nhà thì đơn giản hơn)

-Nếu kiểm tra đạt yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được phép đặt in Hóa đơn GTGT (theo phiếu trả kết quả)

Sau khi có văn bản trả lời của cơ quan thuế đồng ý cho in hóa đơn. Doanh nghiệp cần tìm những đơn vị in được phép in hóa đơn để đặt in.

Những công việc kế toán cần làm sau khi thành lâp doanh nghiệp:

1. Khai thuế môn bài

– Đối với công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập (theo giấy phép ĐKKD).

– Đối với công ty mới thành lập mà chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh, thì thời hạn khai và nộp thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập theo giấy phép ĐKKD.

§  Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm: phải nộp tiền thuế Môn bài cả năm

§  Những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm (từ 1/7 cuối năm): sẽ nộp thuế môn bài 1/2 năm

-> Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Chú ý: Nộp tờ khai và tiền thuế môn bài vào cùng thời gian.

2. Khai thuế GTGT

– Doanh nghiệp mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ: gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo PP Khấu trừ (mẫu 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.

– Doanh nghiệp mới thành lập khác thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp.

– Cả 2 phương pháp tính thuế GTGT, doanh nghiệp mới thành lập thì việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

– Thông thường công ty mới thành lập thì chưa phát sinh các nghiệp vụ mua bán, nhưng đối với thuế GTGT thì không phát sinh vẫn phải nộp tờ khai. Chính vì thế, kế toán đặc biệt chú ý là ngay tháng thành lập thì phải lập và nộp tờ khai thuế GTGT rồi, chậm nhất là ngày 20 tháng sau. Đối với DN áp dụng phương pháp khấu trừ thì khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT, phương pháp trực tiếp thu mẫu 04/GTGT.

Văn bản tham khảo: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thi hành ND 209/2013 và luật thuế GTGT.

3. Khai thuế TNDN

4. Khai thuế TNCN

– Đối với thuế TNCN, không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quí, nhưng chú ý là vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm. (mẫu 05/KK-TNCN)

– Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Văn bản tham khảo: Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn NĐ 65/2013/NĐ-CP về thuế TNCN.

5. Hóa đơn

– Đối với DN mới thành lập mà đủ điều kiện đăng ký thuế GTGT theo PP Khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận thì: tiến hành đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng, sau đó làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 5 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi tháng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC26/AC trên HTKK chậm nhất là ngày 20 tháng sau. Sau 12 tháng kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện chuyển sang nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quí.

– Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng. Đây là hóa đơn bán hàng thông thường, không phải là hóa đơn GTGT. và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên.

Văn bản tham khảo: Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 Hướng dẫn NĐ 52/2010 và 04/2014 về hóa đơn.

6. Tài khoản ngân hàng

– Mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

7. Lao động và BHXH

– Nếu Doanh Nghiệp bạn có từ 10 lao động trở lên: Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

-Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu: Mẫu hệ thống thang bảng lương.

Văn bản tham khảo: Luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

8. Bảng định mức nguyên vật liệu

Nếu công ty bạn là Doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì các bạn phải lập: Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của Doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại Doanh Nghiệp (Theo thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 thì Doanh Nghiệp không phải nộp cho cơ quan thuế bắt đầu từ năm 2014)

Văn bản tham khảo: Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 hướng dẫn NĐ 218/2013 về thuế TNDN.

9. Thông báo phương pháp khấu hao tài sản cố định

– Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

Văn bản tham khảo: Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ.

10.  Các thủ tục khai báo ban đầu khác như:

Đăng ký chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, phương pháp hàng tồn kho, đăng ký KTT… cho cơ quan thuế khi DN mới thành lập thì một số cơ quan thuế bắt buộc, nhưng một số nơi khác thì không bắt buộc.

Nếu Quý Doanh nghiệp chưa biết cách nắm bắt và làm các thủ tục cũng như công việc kế toán hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Chuyên làm dich vụ kế toán trọn gói cho doanh nghiệp giá chỉ từ 500 -1tr/tháng tham khảo tại: Dịch vụ kế toán trọn gói

Hotline: 0972 686 960

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt