KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánTải mẫu 08 - MST chuyển địa điểm kinh doanh

Tải mẫu 08 - MST chuyển địa điểm kinh doanh là tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất năm 2019

tải mẫu 08 - mst chuyển địa điểm kinh doanh

 bàn giao công việc thủ quỹ

 trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

Mẫu 08 - MST chuyển địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

   


TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ           

                      Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân                      

Tên người nộp thuế: ................................................................

Mã số thuế: ...............................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

- .....

 

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

- Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06

- ...

 

 

 

155 Minh Khai – Hai Bà Trưng

 

 

 

 

 

 

 

310 Minh Khai – Hai Bà Trưng

 

 

 

 

Số tài khoản: 01011122334459

Tên ngân hàng: Vietcombank

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

                                                  ......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                        Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Xem thêm bài: Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Tải mẫu 08 - MST chuyển địa điểm kinh doanh: Tại đây

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt