KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánTải mẫu 08 - MST chuyển địa điểm kinh doanh

Tải mẫu 08 - MST chuyển địa điểm kinh doanh là tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đăng ký thuế mới nhất năm 2024

tải mẫu 08 - mst chuyển địa điểm kinh doanh

 bàn giao công việc thủ quỹ

 trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

Mẫu 08 - MST chuyển địa điểm kinh doanh ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

   


TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ           

                      Doanh nghiệp                                            Tổ chức khác và cá nhân                      

Tên người nộp thuế: ................................................................

Mã số thuế: ...............................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I- Điều chỉnh thông tin đã đăng ký:

Ví dụ:

- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế trên tờ khai 01-ĐK-TCT

- .....

 

II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

- Bảng kê 01-ĐK-TCT-BK06

- ...

 

 

 

155 Minh Khai – Hai Bà Trưng

 

 

 

 

 

 

 

310 Minh Khai – Hai Bà Trưng

 

 

 

 

Số tài khoản: 01011122334459

Tên ngân hàng: Vietcombank

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

                                                  ......, ngày ....... tháng ..... năm .........

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                                                        Ký, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có)

 

 

HƯỚNG DẪN:

- Cột (1): Ghi tên các chỉ tiêu có thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ sơ đăng ký thuế.

- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất.

- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung.

Xem thêm bài: Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh

Tải mẫu 08 - MST chuyển địa điểm kinh doanh: Tại đây

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt