công ty kế toán minh việt

Thành lập công ty
Dịch vụ thành lập công ty uy tín giá rẻ nhanh nhất

Dịch vụ thành lập công ty uy tín giá rẻ nhanh nhất

Dịch vụ thành lập công ty uy tín giá rẻ nhanh nhất tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương cam kết Hỗ trợ miễn phí làm các thủ tục ban đầu về thuế và kế toán

Thủ Tục Thành Lập Công Ty TNHH Năm 2019

Thủ Tục Thành Lập Công Ty TNHH Năm 2019 và những điểm cần lưu ý khi thành lập công ty tnhh 1 thành viên và 2 thành viên trở lên

Thành lập công ty TNHH năm 2019 cần lưu ý những gì

thủ tục thành lập công ty 2019 gồm những gì

Trước hết cần tìm hiểu công ty TNHH như sau:

Công ty TNHH một thành viên

Theo Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp:

- Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu;

- Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ;

- Không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân;

- Số lượng thành viên không vượt quá 50;

- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp, trừ trường hợp thành viên chưa góp hoặc góp chưa đủ số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên;

- Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng trong một số trường hợp nhất định;

- Không được quyền phát hành cổ phần.

Tùy vào mục đích và nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nhân có thể lựa chọn cho mình mô hình công ty TNHH phù hợp.

Điểm quan trọng trước khi thành lập công ty TNHH là cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Tên pháp danh đại diện pháp luật

Vốn điều lệ công ty

Danh sách các thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Bản sao các giấy tờ

+ Thẻ căn cước công dân, CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với thành viên là cá nhân);

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với thành viên là tổ chức nước ngoài);

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH:

Người thành lập hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính (Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, người thành lập sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra khi thành lập công ty TNHH các bạn cần lưu ý:

Thành lập công ty TNHH cần lưu ý những gì

Trước hết cần tìm hiểu công ty TNHH như sau:

Công ty TNHH một thành viên

Theo Điều 73 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp:

- Do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu;

- Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ;

- Không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2014, công ty TNHH hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó:

- Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân;

- Số lượng thành viên không vượt quá 50;

- Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp, trừ trường hợp thành viên chưa góp hoặc góp chưa đủ số vốn đã cam kết thì phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành viên;

- Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng trong một số trường hợp nhất định;

- Không được quyền phát hành cổ phần.

Tùy vào mục đích và nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh mà doanh nhân có thể lựa chọn cho mình mô hình công ty TNHH phù hợp.

Điểm quan trọng trước khi thành lập công ty TNHH là cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ

Tên pháp danh đại diện pháp luật

Vốn điều lệ công ty

Danh sách các thành viên

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Bản sao các giấy tờ

+ Thẻ căn cước công dân, CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với thành viên là cá nhân);

+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền (đối với thành viên là tổ chức).

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với thành viên là tổ chức nước ngoài);

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH:

Người thành lập hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính (Điều 27 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

 Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất
0972.868.960