KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánLỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI THUẾ NĂM 2019

Lịch nộp các loại tờ khai thuế mới nhất năm 2019 bao gồm báo cáo thuế GTGT, thuế môn bài, thuế TNDN, thuế TNCN và các loại thuế khác

Chuẩn bị báo cáo tài chính cho 1 năm 2018 và bước sang năm 2019 có rất nhiều các loại tờ khai báo cáo thuế mà các bạn vẫn chưa nắm rõ được lịch nộp dưới đây Kế Toán Minh Việt sẽ tổng hợp lại hết tất cả các lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2019

THÁNG 1: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 1 như sau

- Ngày 21/1/2019 (Do ngày 20/1/2019 rơi vào ngày Chủ Nhật)

+/ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 12/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 12/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

- Ngày 30/1/2019

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2018 (nếu có)

(ii) Nộp lệ phí môn bài năm 2018

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2018 (nếu có)

(iii) Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý  IV/2018 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2018

(v) Nộp lệ phí môn bài năm 2019

THÁNG 2: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 2 như sau:

- Ngày 20/2/2019

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 01/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 01/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

THÁNG 3: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 3 như sau:

- Ngày 20/3/2019

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng:

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 02/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 02/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

- Ngày 01/04/2019 (Do ngày 30/03/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy)

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý

(i) Quyết toán Thuế TNDN năm 2018

(ii) Quyết toán Thuế TNCN năm 2018

(iii) Báo Cáo Tài Chính năm 2018

THÁNG 4: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 4 như sau:

- Ngày 22/4/2019 (Do ngày 20/4/2019 rơi vào ngày Thứ Bảy)

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 03/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 03/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

THÁNG 5: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 5 như sau:

- Ngày 02/5/2019 (Do ngày 30/4/2019 nghỉ Lễ)

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2019 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2019 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2019

- Ngày 20/5/2019

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 4/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 4/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

THÁNG 6: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 6 như sau:

- Ngày 20/6/2019

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 5/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 5/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

THÁNG 7: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 7 như sau:

- Ngày 22/7/2019 (Do ngày 20/7/2019 rơi vào ngày Thứ 7)

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 6/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCNtháng 6/2019 (nếu có)

(iii)Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

- Ngày 30/7/2019

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2019 (nếu có)

(iii) Tạm Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2019 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2019

THÁNG 8: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 8 như sau

- Ngày 20/8/2019:

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 7/2019 (nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 7/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT &TNCN (nếu có)

THÁNG 9: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 9 như sau

- Ngày 20/9/2019:

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

 (i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 8/2019 (nếu có)

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 8/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

THÁNG 10: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 10 như sau

- Ngày 21/10/2019 (Do ngày 20/10/2019 rơi vào ngày Chủ Nhật)

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 9/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 9/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý

- Ngày 30/10/2019

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2019

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo quý

(i) Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính & thuế VAT Quý III/2019 (nếu có)

(iv) BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2019

THÁNG 11: Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 11 như sau

- Ngày 20/11/2019:

+ Đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 10/2019

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng 10/2019 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có)

THÁNG 12:  Lịch nộp các loại tờ khai thuế tháng 12 như sau

- Ngày 20/12/2018

(i) Tờ khai Thuế GTGT tháng 11/2018

(ii) Tờ khai Thuế TNCN tháng11/2018 (nếu có)

(iii) Nộp tiền thuế GTGT & TNCN (nếu có).

Lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2019

lịch nộp các loại tờ khai thuế năm 2019

Nếu quý doanh nghiệp chưa biết cách làm báo cáo thuế và báo cáo tài chính để nộp mời tham khảo: Dịch vụ báo cáo tài chính

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt