KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách xử lý hóa đơn GTGT viết sai tất cả các trường hợp

Cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai tất cả các trường hợp như viết sai mã số thuế, viết sai ngày, viết sai số tiền, viết sai tên hàng hóa, viết sai số lượng..áp dụng theo chế độ kế toán mới nhất hiện nay

cách xử lý hóa đơn viết sai

Dưới đây Kế Toán Minh Việt xin được hướng dẫn các bạn cách xử lý hóa đơn GTGT viết sai áp dụng trong các trường hợp cụ thể để các bạn biết để tránh và tìm cách xử lý

Trường hợp 1: Cách xử lý trường hợp hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống

Hóa đơn viết sai: Dù là sai tiêu thức nào (Sai ngày tháng, sai MST, sai số tiền, sai thuế suất, sai tổng tiền ....) => Nhưng chưa xé khỏi cuống thì cũng xử lý như sau nhé:

Cách xử lý:

Bước 1: Gạch chéo các liên  của hóa đơn viết sai (không xé ra) và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai này tại cuống của quyển hóa đơn.

Bước 2:  Lập lại hóa đơn mới là xong.

cách xử lý hóa đơn gtgt viết sai

Trường hợp 2: Cách xử lý hóa đơn viết sai đã xé nhưng chưa giao cho khách hàng

Hóa đơn sai: Dù là hóa đơn viết sai tiêu thức nào, cũng xử lý như sau nhé

Cách xử lý:
Bước 1: - Gạch chéo 3 liên của hóa đơn viết sai đó.
Bước 2: - Kẹp lại vào quyển hóa đơn (Nhớ là phải gạch chéo và lưu trữ để sau này giải trình).
Bước 3: - Lập lại hóa đơn mới.
Chú ý: Trường hợp này khi phát hiện và xử lý phải cùng 1 ngày nhé
hướng dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai
Theo điểm d, khoản 3, điều 11 của TT 10/2014/TT-BTC - xử phạt vi phạm hóa đơn thì Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua sẽ bị phạt từ 4 đến 8 triệu. Vậy là nếu các bạn đã lập Hóa đơn nhưng vì 1 lý do nào đó (chưa thanh toán...) nên chưa giao cho khách hàng mà ngày hôm sau trở đi mới phát hiện ra sai sót trên hóa đơn thì dù chưa giao hóa đơn cho khách hàng chúng ta cũng phải xử lý tương tự như trường hợp đã giao để không bị phạt vì hành vi xuất hóa đơn mà không giao cho khách hàng) 
 
Trường hợp 3: Cách xử lý hóa đơn viết sai đã giao cho khách hàng nhưng chưa kê khai thuế
Hóa đơn sai: Dù là hóa đơn viết sai tiêu thức nào, cũng xử lý như sau nhé
- Cách xử lý: Nếu kế toàn đã viết sai thông tin trên hóa đơn đã lập sau đó đã xé khỏi cuống và đã giao hóa đơn cho bên mua, nhưng hai bên chưa tiến hàng kê khai thuế. Nay 1 trong 2 bên phát hiện ra hóa đơn có sai sót thì liên lạc với bên còn lại để xác nhận lỗi sai. Sau đó bên bán tiến hành:
+ Bước 1: Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập (2 bản - mỗi bên giữ 1 bản)
( chú ý: không sử dụng biên bản hủy hóa đơn như trước nữa nhé). 
( Sau khi đã thu hồi được hóa đơn viết sai, kế toán gạch chéo các liên, và lưu giữ số hóa đơn đã lập để giải trình với Thuế khi có yêu cầu.)
+ Bước 2: Xuất hóa đơn mới (đúng) giao cho khách hàng.
Chú ý trên hóa đơn mới xuất thay thế:
+ Ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày hiện tại (ngày làm biên bản thu hồi)).
+ Xác định lỗi sai của hóa đơn cũ, và viết thành thông tin đúng.
cách xử lý hóa đơn gtgt viết sai
Trường hợp 4:  Cách xử lý hóa đơn viết sai đã giao cho khách và đã kê khai thuế
4.1: Hóa đơn viết sai: ngày tháng, tển hàng hóa, đơn vị tính,  mã số thuế, số tiền viết bằng chữ:
+ B1: Hai bên tiến hành lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (2 bản - mỗi bên giữ 1 bản)
+ B2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh cho phần sai sót 
+ Ngày lập hóa đơn: là ngày lập biên điều chỉnh hóa đơn.
+ Viết đúng và đầy đủ tên công ty, địa chỉ, MST của người.
+ Tại tiêu thức: "Tên hàng hóa, dịch vụ" các bạn ghi: Điều chỉnh .....(Sai cái gì điều chỉnh cái đó)...... ghi tại hóa đơn số .... ký hiệu... ngày.. tháng .... năm..
+ Các tiêu thức còn lại: các bạn gạch chéo.
=> Vì đây là những sai sót không ảnh hưởng đến tiền nên hóa đơn điều chỉnh này bên bán và bên mua không phải kê khai thuế. Hóa đơn điều chỉnh và biên bản điều chỉnh sẽ được kẹp cùng với hóa đơn viết sai trước đó.

4.2: Hóa đơn viết Sai số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế, tổng thanh toán.

Bên bán thực hiện như sau:
+ Bước 1: Lập biên bản xác nhận sai sót: Khi phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót. Lập 2 bản, ký, đóng dấu - mỗi bên giữ 1 bản.
Tham khảo: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn
+ Bước 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót :
Đây là những sai sót về giá trị các bạn có thể ghi sai cao hoặc thấp hơn so với quy định hoặc thỏa thuận của các bên.
+ Nếu sai cao hơn => các bạn phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm.
+ Nếu sai thấp hơn => Các bạn phải lập hóa đơn điều chỉnh tăng.
Khi lập hóa đơn điều chỉnh thì:
- Ngày trên hóa đơn điều chỉnh là ngày hiện tại (ngày lập biên bản điều chỉnh hóa đơn)
 Hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: điều chỉnh Tăng/Giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất, thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
(Hóa đơn các bạn viết sai cái gì thì điều chỉnh cho cái đó)
Chi tiết cách lập hóa đơn điều chỉnh các bạn xem thêm tại đây: Cách lập hóa đơn điều chỉnh
Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
 - Kê khai thuế: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào, vào kỳ lập hóa đơn điều chỉnh:
+ Bên bán: lập hóa đơn điều chỉnh nên kê ở bảng kê hàng hóa - dịch vụ bán ra.
+ Bên mua: Nhận hóa đơn điều chỉnh kê ở bảng kê mua vào
+ Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm không được viết số âm trên hóa đơn. Nhưng khi kê khai thuế thì phải kê khai âm bằng cách đặt dấu trừ (-) đằng trước giá trị.
 
4.3: Hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ nhưng đúng MST:
- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
- Biên bản điều chỉnh được lập thành 2 bản, ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản, kẹp cùng với hóa đơn đã viết sai trước đó để giải trình với CQT.
Đây là hướng dẫn mới đáng chú ý tại Điều 3 của Thông Tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/2/2015 nhưng có hiệu lực từ ngày 1/1/2015, hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Còn trước đây hầu hết các công văn đều hướng dẫn TH này là phải lập cả hóa đơn điều chỉnh.
 
Quý Doanh nghiệp chưa tìm được đơn vị làm dịch vụ kế toán hãy tham khảo ngay gói: dịch vụ kế toán giá rẻ

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt