công ty kế toán minh việt

Cách sử dụng Hàm AVERAGE trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel AVERAGE với cú pháp và các ví dụ.
Hàm Excel AVERAGE trả về giá trị trung bình (số học trung bình) của các số được cung cấp.
Hàm AVERAGE là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm AVERAGE có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Cú pháp cho hàm AVERAGE trong Microsoft Excel là:
 
AVERAGE( number1, [number2], ... [number_n] )
Tham số hoặc đối số
số thứ 1, số 2, ... số thứ
Giá trị số có thể là số, dải ô , mảng hoặc tham chiếu được đặt tên theo số. Có thể có tối đa 30 giá trị được nhập.
Trả lại
Hàm AVERAGE trả về một giá trị số.
 
Áp dụng đối với
Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem một số ví dụ về hàm AVERAGE của Excel và tìm hiểu cách sử dụng hàm AVERAGE như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ AVERAGE sau sẽ trả về:
 
=AVERAGE(B2, B3)
Result: 8.85
 
=AVERAGE(B3, B5, 45)
Result: 19.2
 
=AVERAGE(B2:B6)
Result: 46.24
 
Chúc bạn thành công !

 

34.228.194.177

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn