KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách sử dụng hàm RANK trong excel

Cách sử dụng hàm RANK trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel RANK với cú pháp và các ví dụ.
Hàm Microsoft Excel RANK trả về thứ hạng của một số trong một tập hợp các số.
 
Hàm RANK là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm RANK có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
Cú pháp cho hàm RANK trong Microsoft Excel là:
RANK( number, array, [order] )
Tham số hoặc đối số
con số
Số để tìm thứ hạng cho.
mảng
Một dải ô hoặc dãy số để sử dụng cho mục đích xếp hạng.
gọi món
Không bắt buộc. Nó chỉ định cách xếp hạng các số.
Trả lại
Hàm RANK trả về một giá trị số.
Nếu thứ tự là 0, các số được xếp theo thứ tự giảm dần.
Nếu thứ tự không phải là 0, các số được xếp theo thứ tự tăng dần.
Nếu tham số thứ tự bị bỏ qua, nó giả định thứ tự là 0 (thứ tự giảm dần).
Áp dụng đối với : Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm Excel RANK và khám phá cách sử dụng hàm RANK như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ về RANK sau sẽ trả về:
 
=RANK(A4, A2:A6, 1)
Result: 5
 
=RANK(A4, A2:A6, 0)
Result: 1
 
=RANK(A3, A2:A6, 0)
Result: 4
 
Chúc bạn thành công !
 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt