KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách xác định các khoản lỗ và cách chuyển lỗ mới nhất trên tờ khai thuế TNDN

Cách xác định các khoản lỗ và cách chuyển lỗ trên tờ khai thuế TNDN theo thông tư mới nhất

cach-chuyen-lo-thue-TNDN                      

1. Cách xác định lỗ:

 Ta có: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Thu nhập được miễn thuế -  Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

Nếu:

- Thu nhập tính thuế > 0 => DN lãi

- Thu nhập tính thuế < 0 = > DN lỗ

(Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

 2. Cách chuyển lỗ:

Lưu ý về nguyên tắc chuyển lỗ:

- Chỉ thực hiện chuyển lỗ khi phát sinh số lãi trong kỳ

- Số lỗ được chuyển tối đa bằng số lãi kỳ hiện tại phải liên tục

- Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ 1: Công ty CP DCD năm 2016 lỗ là 30 triệu, năm 2017 lãi 42 triệu. DN được chuyển toàn bộ số lỗ 30 triệu sang phần thu nhập chịu thuế năm 2017.

 - Cách hạch toán đầu năm: Kết chuyển lỗ từ 2015 sang 2016:

Nợ 4211: 30 triệu

      Có 4212: 30 triệu

- Cuối năm:

Nợ 911: 42 triệu

     Có 4212: 42 triệu

 Chú ý: Số lỗ được chuyển tối đa chỉ bằng hoặc nhỏ hơn số Thu nhập chịu thuế tức (Chỉ tiêu [C1]) trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Ví dụ 2: Công ty TNHH Thiết bị kỹ thuật Tân Á năm 2016 lỗ 20 triệu, năm 2017 lãi 15 triệu đồng thì:

  + Được chuyển tối đa 5 triệu đồng vào thu nhập chịu thuế năm 2017.

  + Số lỗ còn lại 5 triệu, phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2016 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm.

 - Cách hạch toán đầu năm:

Nợ 4211: 20 triệu

       Có 4212: 20 triệu

- Cuối năm:

Nợ 911: 15 triệu

      Có 4212: 15 triệu

 Cách chuyển lỗ trên phần mềm HTKK:

 - Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” -> Chọn “Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) -> Chọn “Phụ lục 03-2A/TNDN”

Chú ý: Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, thì xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp.

Lưu ý: Theo thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 có hiệu lực từ ngày 6/8/2015.

(sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

- Doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư (trừ dự án thăm dò, khai thác khoáng sản) nếu bị lỗ thì số lỗ này được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư số 78/2014/TT-BTC), sau khi bù trừ vẫn còn lỗ thì tiếp tục được chuyển sang các năm tiếp theo trong thời hạn chuyển lỗ theo quy định.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt