KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánHướng dẫn hạch toán nhập kho thành phẩm năm 2020

Hướng dẫn hạch toán nhập kho thành phẩm năm 2020, chi tiết hướng dẫn đối với từng loại hình sản xuất được chia sẻ trong bài viết đưới đây

Quy trình làm việc

Thành phẩm là sản phẩm được sản xuất ra thành công của doanh nghiệp. Khi thành phẩm được kiểm nghiệm là đã phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật thì tiến hành nhập kho

Sản phẩm được doanh nghiệp sản xuất theo 2 hình thức

  • Doanh nghiệp tự sản xuất
  • Doanh nghiệp thuê gia công, chế biến.

- Đối với những vật tư, hàng hóa, thành phầm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang về nhập kho.

- Kế toán kho lập Phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

- Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

hạch toán nhập kho thành phẩm

Hướng dẫn hạch toán nhập kho thành phẩm

Khi xuất nguyên vật liệu, hàng hóa đi gia công, chế biến:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Có TK 152, 155, 156...

Khi nhập kho thành phẩm, Căn cứ vào phiếu nhập kho:

Nợ TK 152, 155, 156... (Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho)

Có TK 154 :  Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Khi phát sinh chi phí thuê ngoài gia công, chế biến:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 131, 141,. . .

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt