KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánQuy định về giao kết hợp đồng lao động năm 2024

Trong năm 2024, có những quy định mới về việc giao kết hợp đồng lao động năm 2024. Những điều khoản này áp dụng nguyên tắc của sự tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực, như được quy định tại Điều 15 của Bộ luật Lao động 2019. Ngoài ra, người lao động có thể đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng đồng thời cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và quy định được đặt ra. Điều này bao gồm cả việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và tuân thủ các quy định an toàn, vệ sinh lao động, theo quy định của pháp luật.

Quy định về giao kết hợp đồng lao động năm 2024

Quy định về giao kết hợp đồng lao động năm 2024

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động:

- Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

- Giao kết hợp đồng lao động phải là quyết định của cả hai bên theo ý muốn tự nguyện và dựa trên sự bình đẳng về quyền lợi và trách nhiệm.

- Phải có tinh thần thiện chí và hợp tác giữa người lao động và người sử dụng lao động.

- Cả hai bên đều phải thực hiện giao kết hợp đồng một cách trung thực.

- Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.

- Quyền tự do giao kết hợp đồng lao động phải được thực hiện trong phạm vi của pháp luật và không được vi phạm các thỏa ước lao động tập thể.

- Người lao động và người sử dụng lao động cần tuân thủ đạo đức xã hội trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin khi giao kết hợp đồng lao động:

- Người sử dụng lao động (NSĐL) phải cung cấp thông tin trung thực cho người lao động (NLĐ) về nhiều khía cạnh của công việc:

- Công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc.

- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

- An toàn và vệ sinh lao động.

- Tiền lương và hình thức trả lương.

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

- Quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh và công nghệ.

- Người lao động phải cung cấp thông tin trung thực về bản thân mình:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú.

- Trình độ học vấn và trình độ kỹ năng nghề.

- Xác nhận tình trạng sức khỏe và các vấn đề liên quan đến việc giao kết hợp đồng.

- Điều khoản này giúp đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả NLĐ và NSĐL, đồng thời tạo ra môi trường làm việc tích cực và bảo vệ đạo đức xã hội.

Không được làm gì khi giao kết hợp đồng lao động?

Hành vi không được thực hiện khi giao kết hợp đồng lao động (Theo Điều 17 Bộ luật Lao động 2019):

- Giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động:

NSĐL không được giữ lại các giấy tờ cá nhân quan trọng của NLĐ như giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ.

- Yêu cầu NLĐ phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động:

NSĐL không được yêu cầu NLĐ thực hiện các biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng lao động.

- Buộc NLĐ thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho NSĐL:

NSĐL không được buộc NLĐ thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho NSĐL, đảm bảo tính tự nguyện và bình đẳng trong quá trình làm việc.

Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động (Theo Điều 18 Bộ luật Lao động 2019)

Người lao động trực tiếp giao kết hợp đồng lao động:

Người lao động có thể tự mình thực hiện quá trình giao kết hợp đồng lao động, trừ các trường hợp được quy định khác.

Uỷ quyền trong trường hợp công việc theo mùa vụ hoặc có thời hạn dưới 12 tháng:

Nhóm Người lao động từ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người trong nhóm để giao kết hợp đồng.

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.

Thẩm quyền giao kết hợp đồng của NSĐL:

NSĐL có thể là người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, người đại diện hộ gia đình, tổ hợp tác, hoặc cá nhân trực tiếp sử dụng lao động.

Thẩm quyền giao kết hợp đồng của NLĐ:

NLĐ có thể là người từ 15 tuổi trở lên (có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật nếu dưới 18 tuổi).

NLĐ có thể được nhóm NLĐ ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

Không ủy quyền lại thẩm quyền giao kết hợp đồng:

Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác.

Quy định về giao kết nhiều hợp đồng lao động (Theo Điều 19 Bộ luật Lao động 2019)

NLĐ có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều NSĐL, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.

Tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật.

Quy định về giao kết nhiều hợp đồng lao động

Quy định về giao kết nhiều hợp đồng lao động (Theo Điều 19 Bộ luật Lao động 2019):

Người lao động có quyền giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều NSĐL.

Đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết:

Trong quá trình giao kết và thực hiện nhiều hợp đồng lao động, NLĐ phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung đã được thỏa thuận và ghi trong từng hợp đồng.

Tham gia bảo hiểm theo quy định pháp luật:

Khi NLĐ đồng thời giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều NSĐL, việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

An toàn, vệ sinh lao động:

NLĐ cũng phải tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động khi làm việc cho các NSĐL khác nhau.

Đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ:

NLĐ và NSĐL cần tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên.

Năm 2024 đưa ra những quy định mới về giao kết hợp đồng lao động, tập trung vào nguyên tắc của sự tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực theo Điều 15 Bộ luật Lao động 2019. Đặc biệt, người lao động có quyền giao kết nhiều hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động, nhưng cũng phải tuân thủ các nghĩa vụ và quy định được đặt ra, đồng thời tham gia bảo hiểm theo quy định pháp luật. Những điều này nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cả người lao động và người sử dụng lao động, tạo nên một môi trường lao động tích cực và bảo vệ đạo đức xã hội.

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt