KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánSử dụng hàm tròn trong Excel

Sử dụng hàm tròn trong Excel

Hàm ROUND trong Excel rất hữu ích khi bạn muốn làm tròn một số trong bảng tính của mình thành một số chữ số được chỉ định.
Hàm ROUND lấy hai đối số, số và num_digit . Hãy kiểm tra cả hai đối số này cùng một lúc.
number: Đây là số bạn đang cố gắng làm tròn. Bạn có thể chỉ định một số chữ hoặc sử dụng tham chiếu ô.
 
num_digits: Đây là số chữ số (hoặc độ chính xác) bạn muốn sử dụng để làm tròn số. Nó có thể là số không (làm tròn đến số nguyên gần nhất), một số dương (vòng sang bên phải của dấu thập phân) hoặc một số âm (vòng sang trái của dấu thập phân). Số này cũng có thể được chỉ định làm tham chiếu ô.

Sử dụng hàm ROUND trong Excel với một số chữ

Dưới đây là một vài ví dụ về việc sử dụng hàm ROUND trong Excel:
 
= ROUND (14,89,0) -> kết quả là 15
 
= ROUND (14,89,1) -> kết quả là 14,9
 
= ROUND (14,89, -1) -> kết quả là 10
 
Hãy xem Video Bài học Excel của chúng tôi để tìm hiểu cách sử dụng các hàm toán học phổ biến hơn trong Excel.
Sử dụng hàm ROUND trong Excel với tham chiếu ô
Bạn cũng có thể sử dụng tham chiếu ô cho đối số số. Đây là vài ví dụ:
 
 
= ROUND (A1,0) -> kết quả là 258
= ROUND (A1,1) -> kết quả là 257,8
 
= ROUND (A1, -1) -> kết quả là 260

Các chức năng làm tròn khác

Nếu bạn muốn buộc Excel luôn làm tròn số lên (cách xa 0), hãy dùng hàm ROUNDUP. Ngược lại, nếu bạn muốn buộc Excel luôn làm tròn số xuống (về phía không), hãy sử dụng hàm ROUNDDOWN.
 
Nếu bạn muốn chỉ định nhiều (ví dụ 0.5) mà Excel sử dụng để làm tròn, hãy sử dụng hàm MROUND.

Không giới hạn ở một chữ số

Hãy nhớ rằng, bạn không bị giới hạn chỉ 0, 1 và -1 cho đối số num_digits . Dưới đây là một vài ví dụ hiển thị hàm ROUND trong Excel bằng cách sử dụng các biến thể khác nhau của đối số num_digits :
 
 
Bây giờ bạn biết cách sử dụng hàm ROUND trong Excel để làm tròn số tới độ chính xác chính xác mà bạn muốn.
 
Chúc bạn thành công !

 

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt