công ty kế toán minh việt

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ - nhỏ - vừa và đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có phải nộp báo cáo tài chính không 

Chào các bạn Kế Toán Minh Việt sẽ trình bày một số tiêu chí cơ bản xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa như sau:

Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ
Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.
Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.
Trong đó, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào quy định của pháp luật về hệ thống ngành kinh tế và quy định của pháp luật chuyên ngành. Trường hợp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất; Trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.
Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ
 
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công nghiệp, xây dựng
Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng.
Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng
 
Căn cứ pháp lý để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ - nhỏ- vừa:
Tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định rõ tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 của Chính phủ
 
Doanh nghiệp siêu nhỏ có phải nộp báo cáo tài chính không?
Báo cáo tài chính được lập không phải nộp cho cơ quan thuế.  Mà được bảo quản, lưu trữ theo quy định và sử dụng tại DN. Để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra khi có yêu cầu của CQ nhà nước có thẩm quyền.
  Về chế độ kế toán Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 132/2018/TT-BTC thì :
 DN siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II thông tư này.
 DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương III thông tư này. Hoặc có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán theo quy định tại Chương II thông tư này.
 DN siêu nhỏ cũng có thể lựa chọn áp dụng chế độ kế toán DN nhỏ và vừa theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 BTC cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sxkd và yêu cầu quản lý của DN.
Tuy nhiên, DN siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.
Theo Thông tư số 132/2018/TT-BTC, DN chỉ cần thực hiện các báo cáo theo quy định của pháp luật thuế. Thời gian lập và nộp báo cáo thực hiện theo quy định của pháp luật thuế.
Ngoài báo cáo theo QĐ của PL thuế, căn cứ vào các thông tin về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tiền lương và các khoản nộp theo lương…. Các DN siêu nhỏ có thể lập các báo cáo kế toán phục vụ cho quản trị, điều hành DN.
 Thông tư 132 cũng quy định, DN siêu nhỏ nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.
 Nếu lựa chọn áp dụng chế độ kế toán  để phục vụ cho nhu cầu quản lý hoạt động sxkd của DN, thì vẫn lập báo cáo tài chính theo quy định.
 
NẾU QUÝ DOANH NGHIỆP THUỘC DIỆN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ DOANH NGHIỆP VỪA CÓ NHU CẦU THUẾ LÀM BCTC TAM KHẢO TẠI: Dịch vụ làm báo cáo tài chính

 

34.239.158.107

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn