công ty kế toán minh việt

Đối tượng nào phải mua hóa đơn của cơ quan thuế ?

Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn tự in nếu đủ điều kiện; nếu không đủ điều kiện thì phải sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế.

Dưới đây là những đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế:

Có 05 đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế:
Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC khoản 1 Điều 11 đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế bao gồm:

1 - Tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không phải là doanh nghiệp (bao gồm cả nhà thầu nước ngoài, hợp tác xã, ban quản lý dự án).

Các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập là Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

2 - Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh.

3 - Nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu của Tổ chức kinh doanh, Doanh nghiệp.

4 - Hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế của Doanh nghiệp sử dụng.

5 - Hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế của Doanh nghiệp sử dụng.

Một số lưu ý:

- Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in và Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian 12 tháng.

- Hết thời gian 12 tháng, cơ quan thuế có văn bản thông báo doanh nghiệp chuyển sang tự tạo hóa đơn để sử dụng hoặc tiếp tục mua hóa đơn của cơ quan thuế nếu không đáp ứng điều kiện tự in hoặc đặt in hóa đơn được căn cứ vào tình hình sử dụng hóa đơn, việc kê khai, nộp thuế và đề nghị của doanh nghiệp.

Đối tượng nào phải mua hóa đơn của cơ quan thuế

Đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế

 (Ảnh minh họa)
 

Quy định cụ thể của từng đối tượng phải mua hóa đơn của cơ quan thuế:
 

Phải nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu đối với các Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp.

Về việc hướng dẫn thuế giá trị gia tăng Theo Thông tư 219/2013/TT-BTC khoản 2 Điều 13  thì tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu gồm các đối tượng sau:

- Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì các Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới 01 tỷ đồng.

- Trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế theo quy định của Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

- Hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh;

- Các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư. Trừ các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu khí.

- Trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã.

 

Hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế của các Doanh nghiệp đang sử dụng

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC khoản 2 Điều 11 các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng là doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế và có 01 trong các dấu hiệu sau đây:

- Không có quyền sử dụng quyền sở hữu, quyền sở hữu hợp pháp các cơ sở vật chất sau: Nhà máy; xưởng sản xuất;  phương tiện vận tải; cửa hàng; kho hàng và các cơ sở vật chất khác.

- Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực khai thác cát, sỏi, đất, đá.

- Theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền đối với các doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng đáng ngờ.

- Doanh nghiệp có quan hệ liên kết sở hữu chéo chiếm tỷ trọng trên 50% trên tổng doanh thu kinh doanh trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của năm quyết toán hoặc có doanh thu từ việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp khác mà chủ các doanh nghiệp này có mối quan hệ cha mẹ, vợ chồng, anh chị em ruột.

- Không thực hiện kê khai thuế theo quy định của các doanh nghiệp, cụ thể như sau:

+ Nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc không nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh.

+ Cơ quan thuế kiểm tra xác nhận doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh nhưng không kê khai thuế và nghỉ kinh doanh quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế.

+ Cơ quan thuế kiểm tra không xác định được nơi đăng ký thường trú, tạm trú của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp hoặc không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không khai báo với cơ quan thuế.

- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị khởi tố về tội trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, tội in, phát hành, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

- Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh từ 02 lần trở lên trong vòng 12 tháng mà không kê khai, nộp thuế ở nơi đăng ký mới theo quy định hoặc không khai báo theo quy định.

- Theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế của cơ quan thuế Doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường khác.

Hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế của các Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in.

Hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế của các Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in là những doanh nghiệp sau:

- Doanh nghiệp sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để trốn thuế, gian lận thuế ; cố ý hoặc có chủ ý sử dụng hóa đơn bất hợp pháp và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi gian lận thuế, trốn thuế.

- các doanh nghiệp được cơ quan có liên quan (Các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và Công an) thông báo cho cơ quan Thuế nơi mà các doanh nghiệp đóng trụ sở về việc có hành vi gian lận thuế, trốn thuế.

Lưu ý: Tính từ ngày quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành là thời điểm bắt đầu không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in được.

=> Đọc bài viết:  Cách xử lý hóa đơn gtgt viết sai

3.226.254.115

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn