công ty kế toán minh việt

Bàng cân đối phát sinh không cân phải làm sao là câu hỏi của nhiều bạn mới bắt đầu tập làm báo cáo tài chính Kế Toán Minh Việt sẽ hướng dẫn cách xử lý bảng cân đối phát sinh không cân

Vậy cách xử lý trường hợp bảng cân đối phát sinh không cân sẽ được KẾ TOÁN MINH VIỆT tổng hợp lại các trường hợp tình huống thực tế như sau:

Có 3 nguyên nhân sai sót chính khi lập bảng cân đối kế toán như sau:

- Sai sót ở phần định khoản

- Nhập sai hàng tồn kho

- Quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp bị âm

cách xử lý bảng phát sinh không cân

Cách xử lý bảng cân đối phát sinh không cân:

Nếu sai sót ở phần định khoản, bạn sửa lại các định khoản cho đúng.

Nếu thấy quỹ tiền âm chưa tìm được nguyên nhân, bạn xử lý bằng cách vay ngắn hạn cá nhân để bổ sung quỹ hoặc thu hồi công nợ bổ sung quỹ.

 Nếu như sai sót do chưa phân bổ chi phí trả trước, chi phí khấu hao, thì kế toán thực hiện bút toán phân bổ cho phù hợp.

 Đối chiếu hàng tồn kho với bảng nhập – xuất – tồn: kiểm tra thật kỹ phương pháp tính giá xuất kho; ghi nhận giá vốn; kiểm tra xem có xuất hàng trước khi có phiếu nhập kho không?

Những điểm cần lưu ý khi bảng cân đối phát sinh không cân:

Kiểm tra, đối chiếu số liệu các tài khoản khác với sổ chi tiết

- Kiểm tra, đối chiếu số dư và số phát sinh ở tài khoản 111 với sổ quỹ tiền mặt.
- Kiểm tra, so sánh số dư và số phát sinh của tài khoản 112 với sổ phụ ngân hàng.
- Đối chiếu số dư tài khoản 1331 với tờ khai thuế (Nếu doanh nghiệp vẫn còn số thuế GTGT được khấu trừ) hoặc tài khoản 3331 với doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT.
- So sánh số liệu trên tài khoản 142, TK 242, TK 214 với bảng số liệu trong phân bổ chi phí trả trước hoặc bảng phân bổ khấu hao TSCĐ.
- So sánh, đối chiếu số liệu các tài khoản kho (từ tài khoản 151 đến tài khoản 157) với bảng chi tiết nhập xuất tồn nguyên vật liệu, hàng hóa.
- Đối chiếu số dư của các tài khoản 131, 331 với sổ chi tiết công nợ phải thu, công nợ phải trả.
- Kiểm tra số dư bên Nợ, bên Có của các tài khoản xem đã đúng với bản chất kế toán của các tài khoản chưa.
- Kiểm tra số dư bên Nợ, bên Có của các tài khoản xem đã đúng với bản chất kế toán của các tài khoản chưa
- Kiểm tra số dư bên Nợ, bên Có của các tài khoản xem đã đúng với bản chất kế toán của các tài khoản 
    Các TK phản ánh doanh thu và chi phí (từ tài khoản đầu 5 đến đầu 9) không có số dư cuối kỳ.
    Các tài khoản loại 1 và loại 2 không có só dư bên có. Trừ một số tài khoản như 159, 214 …
    Các tài khoản loại 3 và loại 4 không có số dư bên nợ. Trừ một số tài khoản như 352, 421 …
    TK 131, 331 có thể dư ở cả hai bên ( vừa Nợ, vừa Có)
    TK 112 phải khớp với sổ phụ ngân hàng.
    TK 133, 3331 phải khớp với các chỉ tiêu trên tờ khai thuế.
    TK 156  phải khớp với BCNXT kho
    TK 242 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng phân bổ 242
    TK 214 phải khớp với dòng tổng cộng trên bảng khấu hao 211.
- Sau khi kiểm tra, bạn phát hiện được chênh lệch và tìm nghiệp vụ theo chênh lệch đó sẽ nhanh hơn, kiểm tra cách định khoản xem có sai sót không và điều chỉnh (Nếu có). 

Kiểm tra các bút toán kết chuyển cuối kỳ

Định khoản bút toán kết chuyển cuối kỳ là khoản mà rất nhiều bạn kế toán bỏ quên, đặc biệt là bút toán kết chuyển lợi nhuận dẫn đến số liệu trên bảng cân đối tài khoản không cân.

Các bút toán kết chuyển cuối kỳ cần xem xét bao gồm:

    Kết chuyển thuế GTGT

    Kết chuyển doanh thu, giá vốn, chi phí

    Xác định kết quả hoạt động kinh doanh

    Kết chuyển lãi hoặc lỗ sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối

Bạn chưa biết cách xử lý bảng cân đối phát sinh không cân ? Bạn chưa biết cách lập báo cáo tài chính ?

Hãy lựa chọn ngay: Dịch vụ báo cáo tài chính

Nhanh gọn - chính xác - tiết kiệm thời gian

34.204.179.0

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn