KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách đếm số ký tự trong một ô trong Excel 2013

Cách đếm số ký tự trong một ô trong Excel 2013

Excel 2013 có rất nhiều công thức có thể giúp bạn phân tích dữ liệu của mình. Thông thường, các công thức này cho phép bạn thực hiện các phép toán trên các ô của bạn và các công thức giúp bạn dễ dàng cập nhật các hoạt động đó nếu bạn tình cờ thay đổi dữ liệu trong một trong các ô đó.
 
Đôi khi, tuy nhiên, bạn có thể cần phải sử dụng Excel để làm điều gì đó sẽ không thuận tiện để thực hiện theo cách thủ công, chẳng hạn như đếm số lượng chữ cái, số hoặc ký tự đặc biệt được chứa trong một ô. May mắn thay Excel 2013 có một công thức có thể tự động đếm số ký tự này, do đó tiết kiệm cho bạn những rắc rối cần phải tự đếm tất cả các ký tự đó.

Excel 2013 - Cách đếm các ký tự trong một ô

Các bước bên dưới sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng công thức để đếm số ký tự trong một trong các ô trong bảng tính của bạn. Giống như các công thức khác trong Excel, nếu bạn sao chép ô bằng công thức và dán nó vào phần còn lại của ô trong một hàng hoặc cột, Excel sẽ tự động cập nhật tham chiếu ô để đếm các ký tự trong các ô khác.
 
Bước 1: Mở bảng tính Excel chứa ô có các ký tự mà bạn muốn đếm.
 
Bước 2: Nhấp vào bên trong ô mà bạn muốn hiển thị số ký tự trong ô đích của bạn.
 
 
Bước 3: = LEN (XX) nhưng thay thế phần XX của công thức bằng vị trí ô mà bạn muốn đếm. Trong ví dụ dưới đây, công thức sẽ là = LEN (A2) .
 
Bước 4: Nhấn phím Enter trên bàn phím để thực thi công thức. Sau đó, bạn sẽ thấy số lượng ký tự trong ô đích.
 
Ghi chú bổ sung
Excel sẽ tính khoảng trống là các ký tự có công thức này.
Bạn có thể nhận tổng số ký tự cho nhiều ô bằng cách thêm hàm SUM. Ví dụ: công thức tính tổng số ký tự trong các ô từ A2 đến A6 sẽ giống như  = SUM (LEN (A2), LEN (A3), LEN (A4), LEN (A5), LEN (A6))

Tóm tắt - Cách đếm ký tự trong ô trong Excel

Nhấp vào bên trong ô mà bạn muốn hiển thị số ký tự.
Loại = LEN (XX) và thay thế XX với các tế bào mà bạn muốn đếm.
Nhấn Enter trên bàn phím của bạn.
 
Bạn có một chuỗi các ô chứa tất cả không gian hoặc ký tự đặc biệt và bạn đang tìm cách xóa những ô đó? Tìm hiểu cách xóa ký tự đầu tiên khỏi ô có công thức và tiết kiệm thời gian để chỉnh sửa dữ liệu của bạn.

Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt