KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách Lập Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Thông Tư 133

Hướng dẫn cách lập mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133 và tải mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133/2016/TT-BTC bản excel

Dưới đây là mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133:

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S02a-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: …………

Ngày…. tháng.... năm ....

Trích yếu

Số hiệu tài khoản

Số tiền

Ghi chú

Nợ

A

B

C

1

D

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

 

x

Kèm theo…… chứng từ gốc


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Tải mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133 file excel: Tại đây

Hướng dẫn cách lập mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

mẫu chứng từ ghi sổ theo thông tư 133

Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ gốc hoặc Bảng tổng hợp các chứng từ gốc cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.
Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ) và có chứng từ gốc đính kèm, phải được kế toán trưởng phê duyệt trước khi ghi sổ 
Bài tham khảo:

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Messenger
Messenger
Chat Zalo
Chat Zalo

kế toán minh việt


thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt