KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách nộp giấy đề nghị hoàn thuế điện tử

Hướng dẫn cách nộp giấy đề nghị hoàn thuế điện tử mới nhất năm 2019 qua mạng qua hệ thống iHTKK

Hoàn thuế điện tử được quy định bởi các thông tư nghị định sau:

- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ; 
- Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/06/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; 
- Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế;
- Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế. 
 
Dưới đây là các bước nộp giấy đề nghị hoàn thuế điện tử như sau:
Hệ thống khai thuế qua mạng iHTKK nâng cấp các chức năng đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ hoàn thuế điện tử của Người nộp thuế, bao gồm các chức năng cho phép:
- Nộp giấy đề nghị hoàn thuế mẫu số 01/ĐNHT
- Gửi hồ sơ đính kèm giấy đề nghị hoàn thuế
- Tra cứu giấy đề nghị hoàn mẫu số 01/ĐNHT
- Xem các thông báo xử lý hồ sơ hoàn thuế
- Gửi hồ sơ bổ sung điều chỉnh cho hồ sơ đề nghị hoàn thuế
- Hủy giấy đề nghị hoàn thuế
 
B1: NNT vào đăng ký giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước 01/ĐNHT

NNT vào chức năng <Tài khoản>, chọn <Đăng ký tờ khai>, chọn nút <Đăng ký thêm tờ khai>

cách nộp giấy đề nghị hoàn thuế

 • Tích chọn 01/ĐNHT, nhấn nút <Tiếp tục>, nhấn tiếp nút <Chấp nhận> hệ thống sẽ hiển thị tờ 01/ĐNHT vào danh sách tờ khai đã đăng ký nộp qua mạng
 • NNT vào chức năng <Kê khai trực tuyến> để thực hiện nộp giấy đề nghị hoàn

B2: NNT vào chức năng <Kê khai trực tuyến>, chọn các tiêu chí sau:

Tờ khai: chọn “ 01/ĐNHT- Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước”

Loại tờ khai: Tờ khai chính thức, không cho khai bổ sung và thay thế

Kích vào nút <Tiếp tục>

 cách nộp giấy đề nghị hoàn thuế điện tử

B3:  Hệ thống hiển thị màn hình kê khai giấy đề nghị hoàn để NSD nhập dữ liệu:

Số giấy đề nghị hoàn: Cho phép NNT tự nhập

Bắt buộc chọn 1 trong 2 lựa chọn: Trường hợp hoàn thuế trước kiểm tra sau, hoặc Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Nhập Kỳ đề nghị hoàn Từ kỳ - Đến kỳ ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Từ kỳ tính thuế - Đến kỳ tính thuế ở mục II

Nhập Lý do đề nghị hoàn trả ở trên, hệ thống tự động đưa thông tin vào Lý do đề nghị hoàn trả ở mục II

Các chỉ tiêu đánh dấu * là các chỉ tiêu bắt buộc nhập

Số tiền đề nghị hoàn: Cho phép NNT nhập và tối thiểu là 300.000.000 triệu đồng

Chú ý: NNT chọn kỳ đề nghị hoàn thuế ( Từ kỳ - Đến kỳ )

 • Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT tháng: chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy.
 • Nếu người nộp thuế khai thuế GTGT quý: chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy.
 • Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ tháng đến quý thì người nộp thuế chọn từ Qx/yyyy đến Qx/yyyy, trong đó “từ kỳ” là quý có tháng kê khai.
 • Trường hợp người nộp thuế có kỳ đề nghị hoàn thuế từ quý đến tháng thì người nộp thuế chọn từ mm/yyyy đến mm/yyyy, trong đó “từ kỳ” là tháng đầu của quý kê khai.
 • Chỉ tiêu “đến kỳ” người nộp thuế phải khai trùng khớp với kỳ tính thuế mm/yyyy hoặc Qx/yyyy của Tờ khai thuế có chỉ tiêu đề nghị hoàn thuế tương ứng với Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN.

cách nộp giấy đề nghị hoàn thuế

 • Kích vào nút  <Nhập lại> để xóa hết dữ liệu đã nhập
 • Kích vào nút <Lưu bản nháp> để lưu trữ lại dữ liệu đã nhập
 • Kích vào nút <Hoàn thành kê khai>, hệ thống chuyển sang màn hình hoàn thành:

cách nộp giấy đề nghị hoàn thuế

 • Kích vào nút  <Sửa lại>  để quay lại màn hình kê khai
 • Kích vào nút <Tờ khai XML> để kết xuất giấy đề nghị hoàn ra định dạng xml
 • NNT kích vào nút <Ký và nộp tờ khai>, hệ thống hiển thị màn hình để NNT nhập số PIN và kích <Chấp nhận> hệ thống thông báo “Ký tệp tờ khai thành công”

cách nộp giấy đề nghị hoàn thuế

Sau khi ký điện tử thành công, giấy đề nghị hoàn sẽ được gửi thành công đến CQT, NNT xem giấy đề nghị hoàn đã gửi tại tab <Hoàn thuế>, chọn tiếp <Tra cứu hồ sơ hoàn thuế>

Nếu bạn chưa biết cách làm thủ tục hoàn thuế cho công ty mới tham khảo: Dịch vụ hoàn thuế

Uy tín Chất Lương Chuyên Nghiệp Và Thủ Tục Hoàn Thuế Nhanh Nhất

Hotline: 0972868960

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtdoi tac tieu bieu

thuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt