công ty kế toán minh việt

Cách sử dụng hàm CHAR trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel CHAR với cú pháp và các ví dụ.
Hàm Microsoft Excel CHAR trả về ký tự dựa trên giá trị ASCII .
Hàm CHAR là hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm chuỗi / văn bản . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm CHAR có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
Cú pháp cho hàm CHAR trong Microsoft Excel là:
 
CHAR( ascii_value )
Tham số hoặc đối số
ascii_value
Giá trị ASCII được sử dụng để truy xuất ký tự.
Trả lại
Hàm CHAR trả về giá trị chuỗi / văn bản.
 
Áp dụng đối với: Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm Excel CHAR và khám phá cách sử dụng hàm CHAR như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ CHAR sau đây sẽ trả về:
 
=CHAR(A1)
Result: "v"
 
=CHAR(A2)
Result: "@"
 
=CHAR(72)
Result: "H"
 
=CHAR(109)
Result: "m"

Chúc bạn thành công !

34.228.194.177

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn