KẾ TOÁN MINH VIỆT - Dịch Vụ Kế Toán - Đào Tạo Kế ToánCách sử dụng Hàm COVAR trong excel

Cách sử dụng Hàm COVAR trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm COVAR của Excel với cú pháp và các ví dụ.
Chức năng Microsoft Excel COVAR trả về hiệp phương sai, mức trung bình của các sản phẩm của độ lệch cho hai tập dữ liệu.
Hàm COVAR là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm COVAR có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Cú pháp cho hàm COVAR trong Microsoft Excel là:
 
COVAR( array1, array2 )
Tham số hoặc đối số
mảng1
Phạm vi hoặc mảng giá trị số nguyên.
mảng2
Phạm vi hoặc mảng giá trị số nguyên.
Trả lại
Hàm COVAR trả về một giá trị số.
Áp dụng đối với: Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm COVAR của Excel và tìm hiểu cách sử dụng hàm COVAR như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
=COVAR({1,2;3,4}, {5,6;7,8})
Result: 1.25
Ví dụ trên sẽ trả về 1,25.
 
Bạn cũng có thể tham chiếu các phạm vi trong Excel.
 
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, bạn có thể nhập công thức sau:
 
=COVAR(A1:B2, D1:E2)
Result: 1.25
Điều này cũng sẽ trả về giá trị 1.25.
 
Chúc bạn thành công !

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn


kế toán minh việtthuong hiệu việt

thương hiệu tin dùng minh việt