công ty kế toán minh việt

Cách sử dụng Hàm PERMUT trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm PERMUT của Excel với cú pháp và các ví dụ.
Hàm Microsoft Excel PERMUT trả về số hoán vị cho một số mục được chỉ định.
Hàm PERMUT là hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là Hàm thống kê . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm PERMUT có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Cú pháp cho hàm PERMUT trong Microsoft Excel là:
PERMUT( number, chosen )
Tham số hoặc đối số
con số
Số lượng mục.
đã chọn
Số lượng các mục trong mỗi hoán vị.
Trả lại
Hàm PERMUT trả về một giá trị số.
 
Áp dụng đối với : Excel cho Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
Loại chức năng
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy xem một số ví dụ về hàm PERMUT của Excel và tìm hiểu cách sử dụng hàm PERMUT như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ PERMUT sau sẽ trả về:
 
=PERMUT(A1, A2)
Result: 30240
 
=PERMUT(10, 5)
Result: 30240
 
=PERMUT(A1, A3)
Result: 720
 
=PERMUT(21, 5)
Result: 2441880
 
=PERMUT(4, 3)
Result: 24
 
Chúc bạn thành công !
3.94.129.211

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn